Jediným obmedzením je, že tento druh testu zmluvnému laboratóriu v prípade negativity zaplatíme najviac dvakrát za jeden mesiac. Ak bude výsledok vášho PCR testu dva razy v priebehu jedného mesiaca negatívny, za ďalšie vyšetrenie už zdravotná poisťovňa nezaplatí.

Aj antigénový test, ktorý vám lekár urobí pri vyšetrení v ambulancii alebo v nemocnici, bude hradený našou zdravotnou poisťovňou poskytovateľovi. Rýchlotesty použité v ambulanciách pri príznakoch respiračného ochorenia idú na účet verejného zdravotného poistenia.

Platí teda, že za test na covid-19 zaplatíme poskytovateľovi len vtedy, ak ste ho podstúpili zo zdravotných dôvodov, ktoré súvisia s koronavírusom.

Ak by ste sa chceli dať antigénovým testom otestovať v rámci plošného testovania či skríningu, takýto test zdravotná poisťovňa nezaplatí. Na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva sú hradené priamo štátom. Z verejného zdravotného poistenia nehradíme ani PCR testy a ani antigénové testy, ktoré sa robia na žiadosť pacienta, či už z preventívnych, pracovných, alebo iných dôvodov.

Preventívne testovanie

PCR a AG testy neuhrádzame ani v súvislosti s Covid automatom, ktorý vyžaduje preukazovanie negatívnym testom v rôznych životných situáciách.

Ak sa chcete nechať bezplatne otestovať na vlastnú žiadosť alebo v súvislosti s platnými obmedzeniami z Covid automatu, je tu možnosť antigénového testovania v mobilných odberových miestach.

  • PCR testy (aj antigénové testy) – hradí zo zdravotných dôvodov, čiže v prípade príznakov respiračného ochorenia, zdravotná poisťovňa z verejného zdravotného poistenia
  • Antigénové testy – ak sa vykonávajú preventívne, v rámci plošného testovania, skríningu, na vlastnú žiadosť či v súvislosti s Covid automatom, platí ich štát na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva.