Reformu nemocničnej siete čaká ešte dlhá cesta

Začiatkom júla sa konala spoločná tlačovka predsedu vlády SR, ministerky zdravotníctva a zástupcov zdravotných poisťovní, na ktorej boli zverejnené základné informácie o projekte stratifikácie nemocníc na Slovensku.

Jej najdôležitejším posolstvom bolo, že ak sa v sieti slovenských nemocníc nič nezmení, za pár rokov budeme v zdravotníctve čeliť zásadným problémom s finančnou udržateľnosťou a personálnymi kapacitami.

Pár faktov, ktoré naplno odkrývajú každodenné problémy slovenských nemocníc. Slovenskí pacienti sú hospitalizovaní dlhšie rádovo v dňoch oproti krajinám západnej Európy, a zároveň je počet hospitalizovaných pacientov vyšší takmer o desatinu. Teda nielen, že sú Slováci častejšie v nemocnici, ale sú tam ešte aj dlhšie.

A čo je úplne najalarmujúcejšie, na 100-tisíc obyvateľov máme až 243 odvrátiteľných úmrtí, čo je v porovnaní so 100 úmrtiami v krajinách západnej Európy skutočná priepasť a veľmi zlé vysvedčenie.

Úskalia stratifikácie

Je preto skvelé, že sa plánovaná stratifikácia stretla s prevažne pozitívnymi politickými, odbornými aj mediálnymi ohlasmi, a zároveň existuje konsenzus v tom, že ak nič so súčasným stavom nespravíme, rútime sa do serióznych problémov. Treba si však uvedomiť, že toto je len začiatok a aktuálna komunikácia neadresovala tie najzásadnejšie aspekty stratifikácie, ktoré sú a budú najcitlivejšie z pohľadu verejnej podpory. Napr. ktorých zdravotníckych zariadení sa dotkne redukcia rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, prípadne kompletná reprofilácia, či zatvorenie?

Kým sa však vôbec do tejto fázy dostaneme, prvým zásadným míľnikom úspešného spustenia stratifikácie bude odborná zhoda na kritériách kvality. Týka sa to najmä objemových kritérií, teda určenia minimálneho počtu výkonov, ktoré garantujú aspoň základnú kvalitu starostlivosť. Napr. minimálny počet pôrodov v pôrodniciach, aby sa tam mamičky mohli cítiť bezpečne.

Tlačovka premiéra a ministerky tak bola len prvým krokom na dlhej, ale nevyhnutnej ceste. V súčasnosti vnímam ako najväčšiu výzvu to, aby téma stratifikácie nenarazila hneď pri prvom nepopulárnom kroku a reálne vyústila k prijatiu konkrétnych opatrení. Áno, zatváranie či reprofilácia oddelení nie je jednoduchá a vítaná zmena, treba si však počas celého procesu uvedomiť o čo hráme. O kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, teda o zdravie a životy pacientov.

Penta Investments