Stanovisko k TK premiéra I. Matoviča

Neochota vlády Igora Matoviča spravodlivo dofinancovať zdravotnícky sektor je arogantným výsmechom viac ako dvom miliónom občanov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach.

Neochota vlády Igora Matoviča spravodlivo dofinancovať zdravotnícky sektor je arogantným výsmechom viac ako dvom miliónom občanov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach.

 

Ani vlády predchádzajúce a ani súčasná vláda nedokázali zabezpečiť transparentný a stabilný systém financovania zdravotnej starostlivosti. Dokazuje to fakt, že štát dlhodobo neplatí férovú sadzbu za tzv. poistencov štátu – deti, dôchodcov, mamičky na materskej, či nezamestnaných občanov. Argumenty predstaviteľov vlády Igora Matoviča k tomu, prečo nechcú pristúpiť k spravodlivému dofinancovaniu zdravotníckeho sektora, považujeme za demagógiu.

Bojom proti Pente si táto vláda zobrala za rukojemníkov poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je to o to zarážajúcejšie, že k takémuto riešeniu pristupuje v roku, ktorý je zásadne negatívne ovplyvnený pandémiou.

Návrh kapitálového vstupu štátu do súkromných zdravotných poisťovní považujeme za neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Zároveň tento návrh považujeme za prvý krok v už deklarovanej snahe vytlačiť z trhu súkromné zdravotné poisťovne.

To, že zdravotná poisťovňa Dôvera a zdravotnícke zariadenia vo vlastníctve Penty hospodária so ziskom okrem iného znamená aj to, že štát nemusel z verejných zdrojov vynaložiť ani euro na ich oddlžovanie, či záchranu. Dôvera funguje zdravo, dôkazom toho sú aj dane, ktoré v posledných 10 rokoch odviedla do štátneho rozpočtu v celkovej sume viac ako 90 miliónov eur.

Akcionár Dôvery – spoločnosť Penta Investments masívne reinvestuje svoje zisky späť do slovenského zdravotníctva. Za posledných desať rokov do nemocníc investoval už stovky miliónov eur. Peniaze išli do obnovy budov, do nových prístrojov či inovácií v liečbe. Dobrým príkladom je nová nemocnica v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch. Ak do tejto sumy zarátame aj výstavbu najmodernejšej nemocnice v Bratislave, tak do roku 2023 Penta preinvestuje do slovenského zdravotníctva takmer pol miliardy eur.

Okrem toho, zdravotnícke spoločnosti Penty dnes na Slovensku zamestnávajú viac ako 11-tisíc ľudí a ročne v nich poskytneme starostlivosť viac ako 5 miliónom pacientom. Tisíce lekárov a sestier v našich zariadeniach každodenne zachraňuje životy pacientov aj vďaka našim investíciám.

Prečítajte si aj blog generálneho riaditeľa Dôvery Martina Kultana o mýtoch o zdravotných poisťovniach.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Martin Kultan

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera