Reakcia na komentár: Chobotnica Penty žije

23. septembra 2019

Hospodárske noviny publikovali 18. septembra komentár pod názvom Chobotnica Penty žije. Napísať, že sieť lekární Dr.Max je „chobotnicou“ v zdravotníctve, je takou neadekvátnou interpretáciou reality, že stojí za pripomenutie základných faktov a vysvetlenie niektorých zákonitostí zo života holdingových firiem.

Po prvé, pozerať sa na individuálny výsledok hospodárenia jednej zo spoločností nie je reprezentatívne za celú skupinu Dr.Max na Slovensku. Spoločnosť Mirakl slúži ako holdingová entita, ktorá svoje služby za odplatu poskytuje jednotlivým lekárňam. Ide o služby, ktorých centralizácia prináša úspory z rozsahu a nedávalo by zmysel obstarávať tieto služby priamo jednotlivými lekárňami, ako sú marketing, účtovníctvo, manažment privátnej značky a pod. Napísať preto, že „lekárne Penty kopia straty“ na základe výsledkov jednej z viac ako 300 entít je nezmysel.

Taktiež písať o vnútrofiremných úveroch ako o vyťahovaní zisku zo zdravotníctva a „kšeftoch v rámci jednej skupiny“ je nepochopením fungovania holdingových spoločností ako takých. Vzťahy medzi jednotlivými spoločnosťami Dr.Max sú recipročné v rámci skupiny a zisky zostávajú na entitách, ktoré ich vygenerovali v zmysle platnej legislatívy. Strata servisných spoločností je spôsobená zvýšenými nákladmi na expanziu siete. Organicky by takýto rýchly rast nebolo možné dosiahnuť, a preto sa na expanziu používajú zdroje vygenerované v iných krajinách alebo od akcionára.

Na záver o „chobotnici v zdravotníctve“. Stav je taký, že aktuálne znenie legislatívy na Slovensku nepovoľuje vlastníctvo viacerých licencií na prevádzku lekárne jednej entite, a preto musí byť Dr.Max na Slovensku rozdelený do stoviek rôznych entít reprezentujúcich jednotlivé lekárne. Ak je táto štruktúra „chobotnicou“, potom sa to týka aj všetkých ostatných lekárenských sietí na Slovensku. O nich sa však ako o chobotnici nepíše, lebo to nezodpovedá realite.

Je podľa nás ťažko pochopiteľné, že sa nerozlišujú výsledky jednotlivých entít od konsolidovaných celej siete, že o štruktúre firmy určenej legislatívou píše ako chobotnici a vnútrofiremných úveroch určených na expanziu siete ako o kšeftoch.

Dr.Max je aktuálne štvrtou najväčšou lekárenskou sieťou v Európe a funguje v ôsmich krajinách po celom kontinente. Všetky lekárne platia dane v krajine, kde pôsobia, dane platí, samozrejme, aj samotná materská firma. Len za minulý rok sme zaplatili na dani z príjmu a odvodoch takmer 25 miliónov eur do slovenského štátneho rozpočtu a ako skupina sme jedným z najväčších platiteľov daní na Slovensku. Je preto načase, aby sa o úspešných slovenských firmách prestalo písať ako o chobotniciach.

Penta Investments