Pracujem pre Pentu

Volám sa Jozef Mathia. Dlhé roky som pracoval v slovenskej kancelárii jednej z najväčších poradenských spoločností vo svete, Ernst & Young. Posledné štyri roky som ako investičný manažér zodpovedný za zdravotnícke investície Penty na Slovensku. A som presvedčený, že spolu s kolegami sa za veci, ktoré do nášho zdravotníctva prinášame, nemusíme hanbiť.

Je nás 10 000

Na Slovensku pracuje v zdravotníckych spoločnostiach Penty viac ako 10-tisíc ľudí. Tisícky lekárov a sestier v nemocniciach a poliklinikách, tisíce farmaceutov v lekárňach a ďalšie stovky zamestnancov zdravotnej poisťovne. Každý jeden z nich odvádza svoju robotu na maximum a je pripravený poskytnúť pacientom, poistencom najlepšiu možnú starostlivosť. Pri tom to však nekončí.

V každej zo spoločností pracuje profesionálny manažment, zväčša tí najkvalitnejší ľudia na trhu podporovaní tisíckami odhodlaných zamestnancov. Môžu pracovať s vedomím, že celá skupina má jasne nastavenú stratégiu a v zdravotníctve chce pôsobiť dlhodobo.

Aj preto je sieť nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare lídrom v inováciách, ako prvá prichádza s najnovšími medicínskymi technológiami, zároveň sa nebojí verejnosti hovoriť pravdu, napr. o nozokomiálnych nákazách či podporiť mladých lekárov a sestry. To isté platí aj o lekárňach Dr.Max, ktoré idú v službách pre pacientov ďaleko nad rámec bežného štandardu.

Ak sa pozrieme na elektronizáciu zdravotníctva, zdravotná poisťovňa Dôvera je často príkladom aj pre veľké svetové poisťovne. Jej klienti mali ako prví elektronickú pobočku či chronickí pacienti službu manažmentu pacienta. Vďaka efektivite, ktoré prinášajú jej digitálne služby šetrí celý sektor zdravotníctva desiatky miliónov eur ročne bez toho, aby bol akýkoľvek pacient ukrátený čo i len o jedno eur na zdravotnej starostlivosti.

Robiť pre ktorúkoľvek z týchto spoločností znamená, že nikto sa neuspokojí s polovičatou prácou, a že často budete musieť ako prvý prekonávať množstvo prekážok. Zároveň to však znamená, že na svoju prácu môžete byť právom hrdí a môžete si povedať, že sa spolupodieľate na reálnej zmene.

Napriek tomu, títo ľudia, ktorí reálne prispievajú k lepšiemu a silnejšiemu slovenskému zdravotníctvu, sú takmer neustále terčom útokov a na ich prácu sa pozerá s apriórnym podozrením. Veľmi často práve od ľudí, ktorí pre zdravotníctvo neprinášajú žiadny prínos a týmito útokmi len zakrývajú vlastné zlyhania alebo neschopnosť.

Prestaňme s nezmyselnými útokmi

Prerastá to do nechutných útokov spôsobom, že každý kto niekedy pracoval pre niektorú zo spoločností patriacich do skupiny Penta, by mal byť automaticky diskvalifikovaný na výkon pomaly akejkoľvek verejnej funkcie. A to bez ohľadu na to, o ako kvalifikovaného profesionála sa jedná. Výkriky o tom, že niekto, kto pracoval pár rokov v Dôvere alebo vo Svete zdravia je „človekom Penty“ a tým pádom nespôsobilý zastávať verejnú funkciu, sú úbohosťou, svedčiacou o mentálnom svete ich autora.

Okruh zdravotníckych profesionálov a manažérov je na Slovensku logicky obmedzený a je preto asi prirodzené, že ak patríme medzi najvýznamnejšieho súkromného investora v tomto sektore, tak je pravdepodobné, že časť zdravotníckych manažérov u nás v minulosti pracovala, alebo v budúcnosti môže pracovať.

Navyše, vo vyspelých krajinách je osvedčená prax, že je cťou pre top manažérov významných firiem, ak môžu aspoň načas svoje skúsenosti odovzdávať štátnej správe. Nie je to vnímané ako konflikt záujmov, ale naopak, ako snaha pomôcť profesionalizovať činnosť štátneho aparátu.

Zmena sa podarí len ak budú všetci spolupracovať

Penta a jej spoločnosti sú a budú pevnou súčasťou slovenského zdravotníctva minimálne ďalšie desiatky rokov. Rekonštruujeme a staviame nové nemocnice, prinášame najmodernejšie medicínske prístroje a inovácie a hlavne skvalitňujeme zdravotnú starostlivosť. Máme záujem otvorene komunikovať a spolupracovať s celým sektorom, lebo len tak sa dá dosiahnuť reálna zmena.

Čím skôr prestane nezmyselné delenie podľa toho, kde kto pracoval a útoky na ľudí čo tvrdo pracujú pre slovenské zdravotníctvo, tým skôr sa táto zmena môže podariť uskutočniť.

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments