Fakty a mýty o nemocnici na Boroch

Nemusíte byť fanúšikom súkromných investícií v zdravotníctve, aby ste si uvedomovali, že projekt špičkovej nemocnice na Boroch má potenciál zmeniť slovenské zdravotníctvo. Bory totiž nie sú dôležité len pre sieť nemocníc Svet zdravia, pre ktorú budú tvoriť koncové pracovisko, ale zároveň budú zrkadlom fungovania ostatných, nielen bratislavských, nemocníc.

Je preto pochopiteľné, že tento projekt vyvoláva veľký záujem a očakávania celého sektora. Často sa však stáva aj obeťou rôznych špekulácií či neprávd, ktoré sa týkajú či už jeho financovania alebo výstavby. Keďže nemáme čo skrývať, tu sú všetky fakty, niektoré aj nad rámec toho, čo bežne komunikujeme:

Projekt nemocnice naďalej pokračuje, ale otvorenie sa posunie

Stavebné práce na výstavbe nemocnice na Boroch naďalej pokračujú, ale je pravda, že v obmedzenom režime. Dnes je už kompletne ukončené prvé podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Vzhľadom na situáciu je však problematické dodržať dodávky materiálu, zabezpečiť odbornú pracovnú silu a najmä koordinovať tieto činnosti. Preto prebiehajú len činnosti, pri ktorých to vieme zabezpečiť.

Naše úsilie sa teda viac presúva do prác, ktoré sme pôvodne plánovali na neskoršie obdobie a to je výber a dolaďovanie desiatok IT systémov a automatizovaných procesov. Keďže nateraz nie je známe, kedy celá ekonomika nabehne do bežného režimu, budeme aj termín finálneho otvorenia Borov aktualizovať a je takmer isté že sa minimálne o pár mesiacov posunie.

Penta investuje do projektu vlastné zdroje, nie peniaze zo zdravotných odvodov

Penta je suverénne najväčším súkromným investorom do slovenského zdravotníctva. Doteraz sme do rekonštrukcií nemocníc, elektronizácie služieb alebo moderného medicínskeho vybavenie investovali stovky miliónov eur, do výstavby nemocnice na Boroch vložíme ďalších 240 miliónov eur. Do konca roka 2023 tak preinvestujeme viac ako 500 miliónov eur mimo akvizičných nákladov.

Penta sa ako súkromník môže rozhodnúť investovať voľné disponibilné zdroje do akýchkoľvek projektov a aktivít, ktoré sú navyše z pohľadu návratnosti efektívnejšie ako je zdravotníctvo. Napriek tomu do výstavby spomínaných Borov z vlastných skupinových zdrojov už investovala 36 miliónov eur, pričom do ich dokončenia celý projekt zhltne ešte ďalšie desiatky miliónov. Treba si uvedomiť, že samotná návratnosť investície do nemocnice Bory je v horizonte 20 rokov a takto dlhodobo uvažujú dnes len strategickí investori.

Vo všeobecnosti sú za každou investíciou spoločnosti dva zdroje financovania. Sú to najmä vlastné prostriedky spoločnosti, ktoré sú v neskoršej fáze projektu podporené bankovými zdrojmi alebo emitovaním dlhopisov za veľmi prísnych podmienok. V prípade nemocnice na Boroch ideme cestou vlastných zdrojov a dlhopisov, projekt dnes nie je financovaný žiadnym úverom a už vôbec nie krytý peniazmi zo zdravotných odvodov.

Konflikty sú zbytočné, skúsme radšej spolupracovať

Záujmom Penty ako najväčšieho súkromného investora je byť v tomto sektore dlhodobo a chceme preto posunúť naše zariadenia ďalej z pohľady kvality, bezpečnosti alebo dostupnosti. Zamestnávame na Slovensku viac ako 10-tisíc zdravotníkov a uvedomujeme si, že ak im nedáme dobré podmienky na rozvoj ich práce, nebudú mať problém od nás odísť.

Z tohto pohľadu sa treba pozerať aj na naše investície do výstavby nových nemocníc. Bory ako špičkové koncové pracovisko nevznikajú preto, aby konkurovali iným bratislavským nemocniciam v rukách štátu, ale aby naopak doplnili a skvalitnili starostlivosť o pacientov v hlavnom meste a v okolí. Máme záujem naďalej sa so štátom rozprávať o komplementarite ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a radi s ním budeme zdieľať skúsenosti, či už z výstavby nemocnice v Michalovciach alebo na Boroch.

Som presvedčený, že pacienti sú pripravení plne akceptovať spoluprácu štátu a súkromného investora, ak to umožní rýchlejšiu realizáciu projektov v sektore.

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments