3 kroky ako zachrániť nemocnice

V slovenskom zdravotníctve niet segmentu, ktorý by bol dôležitejší, ale zároveň aj zanedbanejší a vo väčších problémoch ako nemocnice.

Aj s týmto vedomím sme v roku 2011 investovali do prvých nemocníc na východe Slovenska, dnes Penta vlastní už 17 regionálnych nemocníc pod značkou Svet zdravia. Dovolím si tak menšie zhodnotenie v podobe troch krokov, ktoré považujem za nevyhnutné na záchranu nemocníc a ktoré viac menej kopírujú aj našich viac ako 5 rokov v tomto segmente.

1. Správna diagnóza

Aj keď sme nemocnice vždy preberali buď od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa alebo na základe verejnej súťaže a vedeli sme o ich personálnom či finančnom deficite, niekedy aj nás vážnosť situácie prekvapila.

Väčšina z nemocníc bola totiž v hlbokom úpadku, len ich kumulatívne záväzky už po lehote splatnosti dosahovali viac ako 20 miliónov eur. Napríklad, nemocnica v Trebišove mala pri prevzatí záväzky po lehote splatnosti 2,6 milióna eur a každoročne generovala stratu takmer pol milióna eur.

Častokrát finančné problémy boli sprevádzané aj nevyhovujúcimi priestormi či zlou personálnou situáciou, chýbali potrební doktori a sestry, čo samozrejme vplývalo aj na zdravotnú starostlivosť.

2. Prvá pomoc

Od začiatku sme však túto investíciu vnímali nielen ako príležitosť, ale aj ako náš dlhodobý záväzok radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. V prvom kole sme teda urýchlene splatili všetky záväzky nemocníc a následne sa pustili do najnevyhnutejších investícii – do obnovy a rekonštrukcie priestorov, nákupu zdravotníckeho materiálu a prvotnej práce s personálom s cieľom presvedčiť ich, že to naozaj myslime vážne a dlhodobo.

Som hrdý na to, že ani v jednom prípade nemusel prenajímateľ (napríklad VÚC) urgovať splatnosť záväzkov alebo realizáciu dohodnutého investičného plánu. Ten Svet zdravia v mnohých prípadoch prekračuje. Dôkazom je napríklad výstavba nemocnice Novej generácie v Michalovciach v hodnote 34 miliónov eur, ktorá v pôvodnej tendrovej ponuke vôbec v takomto rozsahu nefigurovala.

3. Dlhodobý rozvoj

Na to, aby zmenu pocítil aj pacient však bolo nutné nielen zaplátať najväčšie diery, ale začať s dlhodobým skvalitňovaním ich fungovania. Od roku 2011 sme tak do nemocníc nad rámec akvizícií investovali už 75 miliónov eur a len v minulom roku to bolo 40 miliónov eur. Pripomeniem, že v roku 2016 dosiahol zisk po zdanení v celej sieti výšku 10,5 milióna eur, čo pri tržbách viac ako 180 miliónov eur predstavuje ziskovosť na úrovni 5,8 %. Investície do jednotlivých nemocníc tak výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk a idú vysoko nad jeho rámec.

Najväčší objem prostriedkov bol použitý najmä na splatenie existujúcich záväzkov z predchádzajúceho obdobia, do nevyhnutnej rekonštrukcie budov, investícií do medicínskych technológií a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, do ďalších rokov plánujeme v týchto investíciách pokračovať.

Z najväčších projektov spomeniem napr. kompletnú rekonštrukciu a spustenie nového oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi alebo zavedenie technológie IBM Watson Health, ktorá na princípe umelej inteligencie pomáha v rámci liečby nádorových ochorení.

Zároveň sme minulý rok predstavili projekt novej koncovej nemocnice v Bratislave, ktorá bude slúžiť pacientom z celého Slovenska. Spolu s nemocnicou v Michalovciach, ktorú otvoríme už koncom tohto roka, ide o najväčšiu investíciu do slovenského zdravotníctva za posledných 25 rokov.

Sme len na začiatku

Napriek tomu, že za posledných 5 rokov sme do nemocníc investovali veľa, a to nielen z finančného pohľadu, uvedomujeme si, že od ideálneho stavu sme stále ďaleko. Veľkou výzvou je zabezpečiť, aby v nových budovách bol aj kvalitný personál, preto sa už niekoľko mesiacov snažíme prilákať zo zahraničia domov viacerých slovenských lekárov a sestry. V niekoľkých prípadoch sme už boli úspešní, veľa práce v tejto oblasti nás však ešte len čaká.

Aj preto je dôležité, že v zdravotníctve chceme ako súkromný investor pôsobiť dlhodobo a máme jasnú víziu. Verím, že prvé výsledky našej práce už v nemocniciach vidieť dnes.

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments