Našli sme najlepšiu budúcu sestru!

Titul dnes nakoniec získala Dominika Tarasovičová zo Starej Ľubovne, študentka Prešovskej univerzity v Prešove.

Vyskúšali si, ako ošetriť črevnú stómiu, ako správne resuscitovať, dezinfikovať si ruky či triediť pacientov na urgentnom príjme. Dvadsiatka najlepších študentov a študentiek – budúcich sestier si celý víkend (27. a 28. októbra) v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves testovala svoje vedomosti v celonárodnej súťaži Florence roka 2018. Titul dnes nakoniec získala Dominika Tarasovičová zo Starej Ľubovne, študentka Prešovskej univerzity v Prešove. Zo súťaže si odnáša 3000 eur a všetci finalisti zároveň získavajú garantované pracovné miesto. Odbornú súťaž organizuje sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi, tento rok sa konal už jej tretí ročník.

Súťažou Florence roka sa snažíme budúcim sestrám ukázať, ako funguje skutočná nemocnica a poskytnúť im priestor, aby sa mohli naučiť aj veci, o ktorých sa počas štúdia hovorí len okrajovo. Zároveň majú možnosť si otestovať svoje teoretické vedomosti a pripravenosť na budúcu prax v nemocniciach či poliklinikách. Veríme, že aj takto ich motivujeme pre prácu v slovenskom zdravotníctve,“ hovorí generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Dvadsať najlepších budúcich sestier – 19 študentiek a jeden študent, ktorí postúpili do finálového kola, strávili v spišskonovoveskej nemocnici celý víkend. V sobotu (27. októbra) najprv absolvovali niekoľko prednášok nielen na medicínske, ale aj nemedicínske témy. Dozvedeli sa tak napríklad viac o tom, ako zdravotné poisťovne platia nemocnice.

Potom sa už rozdelili do štyroch skupín a absolvovali štyri odborné workshopy. Ako ošetriť pacienta s črevnou stómiou alebo ako správne resuscitovať? Kedy dezinfikovať ruky až po lakte a kedy treba použiť rukavice? Čo je to triáž na urgentnom príjme a prečo je dôležité triediť pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu?  Aj to bolo obsahom workshopov. Budúcim sestrám sa pritom celý víkend venoval zdravotnícky personál spišskonovoveskej nemocnice i manažment siete nemocníc Svet zdravia.

Víťazka získala 3000 eur a všetci finalisti pracovné miesto

To, čo sa v sobotu na workshopoch a prednáškach budúce sestry naučili, museli v nedeľu (28. októbra) ukázať súťažne. Čakali ich testy aj rôzne praktické úlohy. Organizátori pre nich pripravili rozličné simulované situácie, na ktoré museli reagovať.

Najlepšie to zvládla študentka Prešovskej univerzity Dominika Tarasovičová zo Starej Ľubovne, tretiačka na Fakulte zdravotníckych odborov. Získala titul Florence roka 2018 a tiež hlavnú finančnú výhru v hodnote 3000 eur.

Od malička vnímam povolanie zdravotnej sestry ako jedno z najvznešenejších povolaní na svete. Byť človeku na pomoci v jeho často najťažších chvíľach, držať ho za ruku a pevným stiskom mu dať opäť nádej v lepší zajtrajšok, zdieľať s ľuďmi aj krásne okamihy napríklad pri narodení dieťatka, to je predsa najviac. Nie je nič krajšie, ako vedieť pacienta usmerniť v liečbe, motivovať či pomôcť v každej chvíli,“ povedala tohtoročná Florence roka Dominika Tarasovičová, ktorá chce v budúcnosti pracovať na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Na druhom mieste sa umiestnila Patrícia Bečková z Nitry, študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zo súťaže si odnáša finančnú odmenu vo výške 500 eur. Tretie miesto obsadila Dominika Filipko z Trnavy, študentka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica). Za svoje umiestnenie získala 300 eur.

Všetkým dvadsiatim finalistom bude zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a sieti polikliník ProCare. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu.

V špeciálnej kategórii Dôvera za vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala ocenenie a finančnú odmenu vo výške 1000 eur už spomínaná Dominika Filipko. Ďalší špeciálny titul – Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave. Cenu organizátor udelil za empatický prístup a komunikáciu s pacientom, a to vôbec po prvýkrát.

184 zaregistrovaných študentov

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia na www.florenceroka.sk, kde sa tento rok prihlásilo 184 uchádzačov.  Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 zase 86.

V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Tento rok vyplnili 143 testov. Na základe výsledkov bola následne vybratá najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa zúčastnili súťaže v spišskonovoveskej nemocnici.

Naučila som sa tu mnoho nových vecí. Mohla som si napríklad vyskúšať ošetriť stómiu, ku ktorej sa na praxi často nedostanem, keďže nie všade nám tú možnosť dajú. Je to teda veľká skúsenosť zažiť takúto súťaž, stretnúť nových ľudí, spoznať nemocnicu a systém, v akom funguje. Je niekedy rozdiel medzi tým, čo sa učíme v škole a ako to v praxi funguje. Som preto rada, že som tu mohla byť,“ uviedla Simona Trnovcová, študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Z dvadsiatky finalistov je najviac – piati – z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica). Po jednom finalistovi je zastúpená Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 – 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Súťaž je určená študentom tretích ročníkov  denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní v Slovenskej republike.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Svet zdravia v spolupráci s partnermi súťaže -sieťou polikliník ProCare a zdravotnou poisťovňou Dôvera. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra. Viac na www.florenceroka.sk.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.