Medziodborová spolupráca

Cisársky rez prebiehal úplne štandardným spôsobom. Čo na tom bolo neštandardné, netypické alebo rizikové bolo uloženie placenty.

Rizikové tehotenstvo a cisársky rez

Cisársky rez bol realizovaný tímom pod vedením doc. MUDr. Mikuláša Redechu PhD. u prvorodičky v 37. týždni tehotenstva, ktorá bola vedená v gynekologicko-pôrodníckej ambulancii pre rizikovú graviditu s diagnózou vcestnej placenty (placenta praevia).

Cisársky rez prebiehal úplne štandardným spôsobom. Neštandardné, netypické alebo rizikové bolo uloženie placenty, pretože sa nemusela odlúčiť úplne správne, respektíve vôbec. Dokonca sa mohla niekde natrhnúť a tento výkon by bol sprevádzaný s omnoho väčším rizikom krvácania, takzvaného peripartálneho krvácania,“ vysvetľuje gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny MUDr. Martin Gábor, PhD.

Medziodborová spolupráca

Principiálne išlo o cisársky rez, ale s adekvátnou preventívnou prípravou na možné život ohrozujúce krvácanie alebo hysterektómiu. Príprava prebiehala v úzkej spolupráci s rádio-intervenčným tímom, ktorý zavádzal preventívne balónikové katétre do panvových ciev. V prípade život ohrozujúceho krvácania by boli naplnené a umožnili by adekvátne zasiahnuť.

Spolupráca zahŕňala rôzne odbornosti ako:

  • intervenčného rádiológa,
  • anestéziológa,
  • samozrejme gynekológa-pôrodníka,
  • neonatológa keďže išlo o cisársky rez.

Celý tím musel pracovať v jednom veľkom súkolí a harmónii, aby vedel zabrániť krvácaniu.

„Operačný výkon prebiehal veľmi dobre, všetci členovia tímu sa veľmi dobre poznali a boli veľmi dobre zosúladení,“ popisuje spoluprácu klinický líder pre gynekológiu a pôrodníctvo Mikuláš Redecha.

Zároveň nenastali žiadne komplikácie, či už technické alebo aj medicínske v rámci tej operácie. Bábätko sa má veľmi dobre a maminka je zdravá.