Dôvera pomáha s efektívnou liečbou onkologických ochorení

18. februára 2022

Keď človeku do života vtrhne rakovina, je ľahké stratiť nádej. Dôvera preto svojim poistencom pomáha s liečbou onkologických ochorení a rovnako tak aj prevenciou, pretože ak sa rakovina odhalí včas, zvyšuje sa pravdepodobnosť na jej vyliečenie.

Poistenky Dôvery pozývame na skríning rakoviny prsníka

Mnohé štúdie potvrdzujú, že počet nových diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka stále stúpa. Riziko ochorenia na rakovinu prsníka stúpa s vekom, výrazne okolo 50. roku života, a potom len narastá. Až každá ôsma žena má počas života rakovinu prsníka.

Skríningová mamografia, ktorá sa vykonáva žene bez akýchkoľvek príznakov v oblasti prsníkov, vie odhaliť malé ložiská do 20 mm, ktoré ešte pravdepodobne metastázy nevytvorili. Mamografia síce nevie zabrániť vzniku onkologického ochorenia, vie ho však zistiť vo včasnom štádiu, teda o tri až päť rokov skôr, ako by bolo ložisko možné nahmatať pri samovyšetrení alebo lekárom. Pravidelné  kontroly prsníkov skríningovou mamografiou u žien každé dva roky zachránia život dvom až šiestim ženám z tisíca.

Na mamografické vyšetrenie hradené zdravotnou poisťovňou majú ženy nárok raz za dva roky, aj keď nemajú žiadne príznaky alebo bolesti. Preventívne mamografické vyšetrenie zabezpečuje Dôvera v spolupráci s vybranými zdravotníckymi zariadeniami na celom Slovensku už do 10 pracovných dní od objednania.

Bezplatné vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva

Preventívne vyšetrenie pomáha včas odhaliť aj iné vážne ochorenie – rakovinu hrubého čreva, ktoré je druhým najčastejšie diagnostikovaným zhubným nádorom na Slovensku a ktorého výskyt má stúpajúcu tendenciu. Ide o bezbolestný test na zistenie okultného, čiže skrytého krvácania, ktoré je tichým prejavom tejto zákernej formy rakoviny. Takéto vyšetrenie môže pacientovi zachrániť život.

Rakovina hrubého čreva sa u pacientov prejavuje najmä po päťdesiatke, no ideálne je s prevenciou a vyšetrením začať už v skoršom veku. Zo zákona ho zdravotné poisťovne svojim poistencom preto preplácajú až vo veku 50 rokov. Poistenci Dôvery ho však môžu absolvovať už po dovŕšení štyridsiatky v rámci pravidelnej preventívnej prehliadky u svojho všeobecného lekára.

Moderná, účinná a bezpečná onkologická liečba onkologických ochorení

Cieľom modernej onkologickej liečby je zaistiť pacientom maximálnu šancu na vyliečenie pri minimalizácii vedľajších účinkov spojených s liečbou. Tento cieľ dnes v maximálnej miere dosahuje protónová liečba.

Protónová rádioterapia je veľmi účinná, presná a šetrná liečba rakoviny s minimálnymi vedľajšími účinkami. Vďaka presnému zacieleniu protónového lúča priamo do nádoru sa výrazne znižuje vznik vedľajších nežiaducich účinkov. Tým dáva protónová liečba šancu užívať si kvalitný život aj po liečbe rakoviny bez zvýšeného rizika neskoršej toxicity, keď sa ťažkosti objavujú o niekoľko rokov po ožiarení.

Protónová liečba však dnes na Slovensku nie je dostupná. Dôvera preto onkologickým pacientom hradí po individuálnom schválení náklady na vyšetrenia a liečbu v Protónovom centre v Prahe. Ošetrenie uhrádza dospelým aj detským pacientom.