Dôvera pomáha zariadeniam sociálnych služieb. Do 300 z nich posiela ochranné pomôcky a dezinfekciu najvyššej kvality

Zdravotná poisťovňa Dôvera od prepuknutia epidémie koronavírusu pomáha so zabezpečovaním ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov v nemocničnej aj ambulantnej sfére. Teraz podala pomocnú ruku aj zariadeniam sociálnych služieb. Venovala im ochranné štíty a dezinfekciu za 20-tisíc eur. Tým sa však jej pomoc pre najohrozenejších spoluobčanov nekončí.

Práve zariadenia sociálnych služieb sa stali v posledných dňoch miestom, kde pribudlo najviac vážne chorých na Covid-19. Klienti týchto domovov patria do najohrozenejšej skupiny obyvateľov. Okrem vysokého veku majú často vážne zdravotné problémy, oslabenú imunitu a množstvo pridružených zdravotných komplikácií.

Sme si vedomí, aké nebezpečné je šírenie koronavírusu medzi klientmi v týchto zaradeniach. To riziko sme vnímali už skôr, preto sme oslovili predsedníčku Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a spýtali sa na ich potreby v boji s týmto ochorením. Ceníme si prácu všetkých opatrovateliek a opatrovateľov, pre ktorých sú tieto dni mimoriadne náročné, a veríme, že náš dar prispeje k zvýšenej ochrane ich zdravia, ako aj zdravia klientov týchto zariadení,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb združuje na Slovensku viac ako 440 zariadení a stará sa o viac ako 9000 klientov. Dôvera im darovala 600 ochranných štítov a stovky balení dezinfekcie rúk aj povrchov, ktoré slúžia personálu domovov pri starostlivosti o ich klientov. Poisťovňa hľadá aj ďalšie možnosti ako pomôcť zamestnancom aj klientom týchto zariadení, napríklad dodaním veľkého objemu ochranných rukavíc.

Naša asociácia je veľmi vďačná za takúto pomoc pre našich poskytovateľov, ich zamestnancov a klientov. V čase, keď nám pomoc zo štátnych hmotných rezerv zlyháva, sú súkromné spoločnosti, ako je aj poisťovňa Dôvera, našim jediným záchranným kolesom. Ďakujeme,“ povedala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová.

Zdravotná poisťovňa Dôvera prerozdelila v boji proti koronavírusu od marca už 300-tisíc eur. V prvej vlne pomoci vybavila respirátormi 58 zdravotníckych zariadení a záchranných služieb na Slovensku. V druhej vlne darovala respirátory dvom tisíckam stomatológov a rozdala 120-tisíc jednorazových a 3500 opakovane použiteľných rúšok na tvár všeobecným lekárom pre dospelých. Okrem toho zabezpečila rúška aj pre svojich poistencov nad 70 rokov trpiacich cukrovkou, ktorí patria k najohrozenejšej skupine pacientov.