Banskobystrické mammacentrum sa stalo členom prestížnej siete Breast Centres Network

Špecializovaná nemocnica pre diagnostiku a liečbu rakoviny prsníka, Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici, získala plnohodnotné členstvo v prestížnej medzinárodnej sieti Breast Centres Network (BCN). Medicínsky tím odborníkov mammacentra neustále sleduje najnovší vývoj v danej medicínskej oblasti a snaží sa ho prinášať do dennej praxe. Členstvo v BCN je tak garanciou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Mammacentrum sv. Agáty sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o diagnosticko-liečebný manažment pacientiek s nádormi prsníka podľa medzinárodne štandardizovaných postupov, ktoré sú garantované a zároveň kontrolované medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Jednou z nich je i BCN, získanie plnoprávneho členstva  je preto prirodzeným vyústením našej snahy a potvrdením kvality našich diagnosticko-liečebných postupov,“ hovorí primár Onkochirurgického oddelenia Mammacentra sv. Agáty MUDr. Ivan Turčan.

Banskobystrické mammacentrum, ktoré je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia, získalo plnoprávne členstvo už v roku 2012, a to ako prvé prsníkové  centrum v krajinách V4. Turčan vysvetľuje, že BCN definuje kritériá v oblasti  zobrazovacej i invazívnej diagnostiky, v oblasti jednotlivých modulov liečebnej stratégie pacientiek s karcinómom prsníka a zároveň predkladá požiadavky na odborné personálne vybavenie  centra. Taktiež každoročne vyžaduje presné informácie o počtoch výkonov v definovaných oblastiach i personálnom vybavení pracoviska. Splnenie stanovených kritérií oprávňuje centrum stať sa pridruženým alebo plnoprávnym členom BCN.

Prevenciu stále zanedbáva veľa pacientiek

Mammacentrum sv. Agáty uskutočnilo minulý rok vyše 15-tisíc diagnostických vyšetrení. Hoci sa povedomie o potrebe chodiť na prehliadky každý rok zvyšuje, odborníci upozorňujú, že prevenciu stále zanedbáva vyše 70 percent žien nad 40 rokov.

Neraz sa stáva, že k nám ženy prídu v terminálnom štádiu rakoviny prsníka. Buď majú strach z diagnózy alebo si myslia, že nádor nejako zmizne. Na mamografické vyšetrenie tak prichádza len necelých 30 percent žien nad 40 rokov, ktoré by túto prehliadku mali pravidelne absolvovať. A hoci sa toto číslo rokmi zvyšuje, je stále veľmi, veľmi nízke,“ vysvetľuje vedúca lekárka rádiologického oddelenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici MUDr. Marcela Beerová.

Mammacentrum minulý rok zakúpilo pre pacientky nový digitálny mamograf, ktorý má výbornú rozlišovaciu schopnosť, robí ostrejšie snímky a dokáže byť tak oveľa presnejší ako klasický analógový mamograf. Keďže umožňuje trojrozmernú vizualizáciu prsných tkanivových štruktúr, lekári môžu odhaliť aj doposiaľ ťažko viditeľné ložiská.

K pacientkam je zároveň šetrnejší. Vysiela nižšiu dávku žiarenia a vďaka špeciálnej technológii kompresných lopatiek, ktoré sa prispôsobujú prirodzenému tvaru tela, prsníky stláča jemnejšie a rovnomernejšie. Pri citlivých prsníkov tiež vieme využiť vložky na zníženie bolestivosti,“ vysvetľuje Beerová s tým, že vďaka detailným snímkom je nízka aj potreba opakovania vyšetrenia, tzv. recall rate.

Okrem mamografu má pracovisko dva sonografy a denne na nich vyšetrí 65 až 80 pacientiek. Diagnostika je pritom komplexná a má nadväznosť na chirurgickú ambulanciu a onkologické pracovisko.

Každá žena nad 18 rokov by si mala raz za tri mesiace urobiť samovyšetrenie prsníkov. Ženy, ktoré majú viac ako 25 rokov, by sa mali vyšetrovať už raz mesačne, vždy tretí alebo štvrtý deň po skončení menštruácie. Raz ročne by mali ženy tiež absolvovať vyšetrenie u gynekológa. Raz za dva roky sa majú ženy do 40 rokov zúčastniť sonografického vyšetrenia prsníkov, ženy po 40. roku života mamografického vyšetrenia.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.