Diagnostické služby v lekárňach a inteligentný robot, ktorý šetrí čas farmaceutom

Budúcnosť lekární, nie je iba o liekoch, ale predovšetkým o službách a starostlivosti, verí líder slovenského lekárenského trhu Dr.Max. Potvrdením tejto vízie je dvojica inovatívnych noviniek v lekárňach. Prvou sú rozšírené diagnostické služby, a tou druhou je využívanie plnoautomatického robota v zázemí lekárne.

Na Slovensku je v súčasnosti dostupných približne 2 000 verejných lekární. Až 98 % ľudí má lekáreň v dosahu v priebehu 30 minút od domova. Lekárnik je bezpochyby najdostupnejší zdravotnícky pracovník prvého kontaktu, ktorému ako odborníkovi ľudia dôverujú a obracajú sa na neho pri riešení zdravotných komplikácií a problémov. Ročne navštívi slovenské verejné lekárne cez 50 miliónov ľudí. Podiel poskytnutých lekárenských služieb v Dr.Max je z toho počtu viac ako 20 miliónov návštev. Lekárne Dr.Max aj preto vidia budúcnosť segmentu nie len v liekoch, ale najmä v poskytovaných službách. Potvrdením tejto vízie je okrem iného digitalizácia procesov, rozšírenie služieb lekární o diagnostické služby a aplikácia technologických noviniek do dennej prevádzky.

  • Nové diagnostické služby poskytované v lekárňach využilo už viac ako 57 tisíc ľudí.
  • Plnoautomatický robot v lekárni ušetrí až 2 hodiny práce odborného personálu denne.
  • Lekárenská starostlivosť predstavujúca viac ako 20 miliónov návštev pacientov ročne.
  • V priemere viac ako 1 000 000 prijatých receptov mesačne.

Diagnostické služby ako forma prevencie a pridaná hodnota pre zákazníka

Ako sa bude formovať budúcnosť lekární? To je jedna z otázok, na ktoré sa Dr.Max pozerá predovšetkým vo vzťahu k poskytovaniu kvalitnej a odbornej lekárenskej starostlivosti. Krokom v ústrety inováciám je projekt diagnostických služieb fungujúci na princípe fluorescenčnej imunoanalýzy pomocou diagnostického prístroja.

„Faktom je, že lekárne aj vďaka pandémii získavajú silnejšie postavenie a väčšiu dôveru v očiach širokej verejnosti. Jedným z kľúčových dôvodov, prečo je to tak, je predovšetkým fakt, že akokoľvek vážna bola situácia, lekárne ostali vždy otvorené. A ľudia sa tak mohli spoľahnúť na to, že okrem svojho lieku dostanú od lekárnika aj poradenstvo a potrebnú podporu. Aj tento rozmer nás ubezpečil v tom, že prevencia a jednoduchá diagnostika majú svoje miesto v lekárňach,“ uvádza Jan Žák, CEO Dr.Max Slovensko.

Záujemcom priamo v lekárni z jedinej kvapky krvi dokážu odborníci stanoviť hodnotu CRP pre rozlíšenie bakteriálnej od vírusovej infekcie. Ďalej v súvislosti s očkovaním, alebo po prekonaní ochorenia COVID-19, dokážu rovnako z kapilárnej krvi zistiť hladinu protilátok COVID-19 (IgM a IgG). No a napokon je to stanovenie hodnoty glykovaného hemoglobínu, ktorý predstavuje takzvaný dlhodobý cukor, považovaný za najdôležitejší parameter kompenzácie cukrovky.

Záujem zo strany zákazníkov o diagnostické služby v lekárňach Dr.Max sa v čase mení. Keď pri spustení pilotnej prevádzky vo vybraných lekárňach, ešte koncom minulého roka, bola preferencia orientovaná predovšetkým na zistenie hladiny protilátok COVID-19. V súčasnosti, kedy sú diagnostické služby dostupné vo všetkých, dnes už 341 lekárňach na Slovensku, postupne rastie záujem aj o diagnostiku na glykovaný hemoglobín a zistenie hodnoty CRP. Pri záujme zo strany zákazníkov hrá stále prím zisťovanie hodnoty protilátok COVID-19, ktorý predstavuje asi 70 % všetkých diagnostických testov. Avšak lekárne evidujú nárast záujmu aj pri zisťovaní glykovaného hemoglobínu, ktorý predstavuje asi 17 % dopyt po diagnostických službách. Trojicu testov uzatvára vyšetrenie hodnoty CRP, ktoré predstavuje podiel približne 13 % z celkového počtu vykonaných diagnostických služieb v prostredí lekárne.

Lekárnikom pomáha robot

Primárnou úlohou automatizovaného robotického systému inštalovanom v nemocničnej lekárni Dr.Max v Dunajskej Strede je uľahčenie práce farmaceutov pri vydávaní liekov na lekársky predpis. Tie sa po zadaní do systému samé dopravia zo zázemia lekárne priamo k expedičnému miestu, lekárnikovi doslova do ruky. Prvé pocity a dojmy po spustení robota opisuje odborný zástupca dunajskostredskej lekárne, PharmDr. Ľubomír Mezovský, MPH: „Od každej inovácie a novej technológie sa očakáva, že zvýši efektivitu práce a zjednoduší procesy. Za krátky čas používania môžem povedať, že tento projekt prekonal naše očakávania. Boli sme veľmi zvedaví, ako sa zmení každodenná rutina v lekárni. Mali sme, samozrejme, aj obavy, ale tie sa rozplynuli už po prvých dňoch používania. Vďaka robotovi sa nesmierne urýchlil čas vydávania liekov, zjednodušili sa aj mnohé interné procesy a ušetrili sme tiež skladové priestory.“

Predovšetkým ušetrený čas, ktorý robot prináša, môžu odborníci v lekárni venovať starostlivosti o zákazníkov a pacientov. „Našou ambíciou je neustále posúvať vpred hranice poskytovaných služieb, formovať lekárenský trh a prinášať ešte kvalitnejšiu a profesionálnejšiu starostlivosť o zdravie našich zákazníkov. V roku 2022 máme aj preto v pláne podobné automaty umiestniť v ďalších piatich lekárňach na Slovensku,“ uzatvára Jan Žák, CEO Dr.Max Slovensko.

Robot v číslach

  • Rozmer zariadenia (DxŠxV): 7 478 cm x 1 630 cm x 2 970 cm.
  • Počet naskladnených položiek: približne 15-tisíc škatuliek liekov.
  • Ušetrený čas každý deň: 2 až 2,5 hodiny, ktoré vieme venovať pacientovi.
  • Čas dodania sortimentu k farmaceutovi: 14 až 18 sekúnd (Približne 8 až 9 sekúnd trvá výdaj na dopravníkový pás a 6 až 9 sekúnd k expedičnému miestu.)