Nemocnica Bory spúšťa Centrum fetálnej medicíny

Pôrodnica Bory spúšťa komplexné Centrum prenatálnej medicíny.

Tehotné ženy majú možnosť absolvovať vnútromaternicové operácie plodu, ktoré doposiaľ ponúkali iba pracoviská v zahraničí. Koncepcia komplexného pracoviska fetálnej medicíny centralizujúceho vysokorizikové prípady a prípady indikované k vnútromaternicovým operačným zákrokom nebola doposiaľ na Slovenku v komplexnej miere realizovaná. Vzhľadom k tomu je  v mnohých prípadoch nutné odosielať pacientky do európskych pracovísk, ktoré ponúkajú takúto zdravotnú starostlivosť.

Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory

Pracovisko fetálnej medicíny v Nemocnici Bory má ambíciu ponúknuť pacientkam z celého Slovenska nielen komplexnosť diagnostiky a monitoringu vysokorizikových gravidít, ale i najnovšie modality vnútromaternicovej liečby plodu na úrovni európskych a svetových pracovísk.

Ako na jednom z mála pracovísk na Slovensku, pôsobia v Centre fetálnej medicíny v Nemocnici Bory až traja lekári subšpecializačného odboru maternofetálnej medicíny. Ďalší lekári z tímu sú v príprave na atestáciu z rovnakej subšpecializácie. Celý tím sa denne podieľa na diagnostike a manažmente rizikových tehotných žien odoslaných do Nemocnice Bory.

„V rámci pracoviska fetálnej medicíny v Nemocnici Bory chceme pacientkam, okrem už bežne realizovaných dostupných metód, teda vpichových a ultrazvukom riadených operácií, ponúknuť aj fetoskopické výkony pod optickou kontrolou jedinečného inštrumentária – fetoskopu a miniinvazívne punkčné rádiofrekvenčné postupy. Som veľmi rád, že toto centrum disponuje kompletným fetoskopickým inštrumentáriom, rádiofrekvenčnými sondami a generátorom, no hlavne tímom, ktorý sa plnohodnotne venuje tejto problematike na Slovensku,“ povedal Martin Gábor, lekár špecialista v oblasti maternofetálna medicína.

Spolupráca s európskymi pracoviskami

Vzhľadom na to, že sa pracoviská na Slovensku tejto problematike doposiaľ nevenovali v takejto komplexnej miere, všetky odborné školenia, semináre, praktický nácvik operačných techník a detailný výber jedinečného inštrumentária bol realizovaný v spolupráci s európskymi pracoviskami fetálnej medicíny v Španielsku, Českej republike a Nemecku.

Špecifickým prvkom niektorých fetoskopických operácií plodu v maternici je ich raritnosť, a preto niektoré náročné a neobvyklé operačné výkony aj naďalej realizujeme v spolupráci s európskymi partnerskými pracoviskami.

Výkony Centra fetálnej medicíny

Vnútromaternicové operácie a zákroky v rámci fetálnej medicíny je možné rozdeliť na punkčné, teda vpichové – kontrolované ultrazvukom, fetoskopické, miniinvazívne pod vizuálnou kontrolou mikrokamery vo fetoskope a operácie na otvorenej maternici.

Okrem štandardných ultrazvukovo riadených vnútromaternicových operačných výkonov dostupných aj na iných pracoviskách, Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory disponuje ako prvé pracovisko na Slovensku kompletným vybavením pre fetoskopické laserové operácie vnútri maternice a pre rádiofrekvenčné punkčné miniinvazívne operačné výkony. Medzi jediné na Slovensku patrí aj náš laser generátor LEOANARDO® DUAL 40 .

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.