Onkologické pacientky sa môžu spoľahnúť na špičkovú starostlivosť