Michalovská nemocnica oslavuje druhé narodeniny

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Michalovce, ktorá privítala prvých pacientov v decembri 2017, oslavuje svoje druhé narodeniny.

Za prvé dva roky svojej prevádzky v nej hospitalizovali 37-tisíc pacientov, lekári uskutočnili vyše 14-tisíc operácií a centrálna prípravovňa liekov vydala asi 570-tisíc kusov tabliet. Medziročne operačné výkony za rok 2018 (6625) a 2019 (7927) narástli o takmer 20 percent. V nemocnici tiež pribudlo viacero nových medicínskych odborov a mnohé ďalšie sa výrazne rozvinuli. Aj preto minulý rok dokázala prilákať rekordný počet  absolventov a personál nemocnice posilnilo už mnoho odborníkov z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli v nej pôsobiť.

  • Za dva roky uskutočnila nemocnica vyše 14-tisíc operácií a takmer 70-tisíc pacientov ošetrila na urgentnom príjme
  • Robí aj výkony, ktoré sa realizujú len na špecializovaných pracoviskách
  • Dokázala prilákať lekárov z rôznych častí Slovenska i mnoho absolventov

Po vyše dva a pol ročnej výstavbe sme pred dvoma rokmi otvárali v Michalovciach novú, modernú budovu nemocnice a aj vďaka nej chceli priniesť zmenu do slovenského zdravotníctva. S novou budovou a technológiami prišli aj nové výkony, nové moderné procesy a prístupy k zdravotnej starostlivosti. Po dvoch rokoch sa z michalovskej nemocnice stalo špičkové nadregionálne centrum, ktoré je schopné poskytovať pacientom náročnú zdravotnú starostlivosť a uskutočňuje aj výkony, z ktorých mnohé sa dnes realizujú iba na špecializovaných pracoviskách,“ uviedol generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Nemocnica sa za dva roky výrazne rozvinula v medicínskej oblasti. Najmä vďaka novým lekárom pribudli nové odbory od neurochirurgie, cez intervenčnú angiológiu až po pediatrickú urológiu a otvorili sme hepatobiliárne centrum, onkogynekologické a mammárne centrum. Súčasne sa výrazne rozvinula ortopédia, traumatológia, chirurgia i pneumológia, kde sa začali robiť výkony, ktoré v nemocnici predtým neexistovali. Otvorili sme tiež mnoho nových ambulancií,“ hodnotí riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Michalovce Marián Haviernik.

Nemocnica sa taktiež podľa jeho slov stala atraktívnym zamestnávateľom aj pre odborníkov, ktorí v minulosti zrejme nikdy nezvažovali, že by v Michalovciach pôsobili. „Viacerí sem pricestovali z rôznych častí Slovenska, z Bratislavy, Košíc či Žiliny. Minulý rok sa o prácu v michalovskej nemocnici zároveň uchádzalo takmer 50 absolventov. Otvorením novej nemocnice sa zvýšila dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti aj v širšom regióne. Našu nemocnicu vyhľadávajú aj pacienti z iných regiónov a dnes k nám už asi 30 percent z nich prichádza z okresov mimo Michaloviec, čo nás veľmi teší. Neustále sa snažíme zvyšovať nielen kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale aj bezpečnosť pacientov, napríklad zavedením moderného systému včasného varovania. Momentálne pracujeme na centralizácii onkochirurgických výkonov, čím tiež výrazne prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti,“ podotkol riaditeľ michalovskej nemocnice.

Nemocnica minulý rok otvorila nové centrá

Michalovská nemocnica vlani v decembri predstavila nové centrum intervenčnej angiológie. Jeho hlavnou súčasťou je nový špičkový biplanárny angiograf, ktorý zobrazuje cievy pod röntgenovou kontrolou a umožňuje tak realizovať moderné miniinvazívne endovaskulárne operačné zákroky. Angiologický operačný program spustila michalovská nemocnica v auguste 2018 a odvtedy zrealizovala vyše 600 operačných endovaskulárnych zákrokov primárne na tepnách dolných končatín. S novým technickým vybavením a plánovaným posilneným lekárskym tímom má nemocnica ambíciu v blízkej dobe spustiť aj operačný program pre cievne mozgové príhody. Tieto intervenčné zákroky sa dnes na východnom Slovensku realizujú iba v Košiciach. Prvé operácie na novom pracovisku by sa mali uskutočniť na začiatku tohto roka.

V októbri minulého roku zároveň nemocnica predstavila centrum športovej medicíny, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov so športovými úrazmi. Nové pracovisko pozostáva z ambulantnej, vyšetrovacej, operačnej a hospitalizačnej časti. Súčasne úzko spolupracuje s rehabilitačnými centrami v susedných nemocniciach vo Vranove nad Topľou a v Trebišove. Nové medicínske zázemie privítali všetky tri michalovské prvoligové kluby, s ktorými má nemocnica podpísanú oficiálnu spoluprácu. V blízkej budúcnosti plánuje centrum napríklad vykonávať artroskopie v oblasti bedrového kĺbu alebo podávať plazmu do oblasti poranených väzov.

Košickí študenti v michalovskej nemocnici

Michalovská nemocnica a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali vlani v apríli zmluvy o vzájomnej spolupráci, čím sa michalovská nemocnica stala výučbovou základňou pre košických študentov. V Michalovciach sa budú zároveň uskutočňovať kurzy abdominálnej sonografie pre lekárov v rámci postgraduálneho štúdia. Praktická časť výučby sa bude uskutočňovať na troch pracoviskách – hepatobiliárne centrum, internistický klaster a rádiológia.

Dva roky michalovskej nemocnice v číslach:

  • 14-tisíc operácií uskutočnila nová nemocnica za prvé dva roky od otvorenia
  • 70-tisíc pacientov bolo za dva roky ošetrených iba na urgentnom príjme
  • 37-tisíc pacientov bolo za prvé dva roky prevádzky hospitalizovaných
  • 2000 detí sa za dva roky narodilo v novej michalovskej nemocnici
  • 570-tisíc kusov tabliet vydala za dva roky centrálna prípravovňa liekov
  • 560-tisíc porcií jedla – raňajok, obedov a večerí – rozniesli za dva roky v novej budove nemocnice pacientom