Vynaložíme viac ako 15 miliónov EUR na boj s koronavírusom