Michalovská nemocnica novej generácie oslavuje 5. narodeniny!

Vyše 82 000 hospitalizovaných pacientov, 155 000 pacientov ošetrených na urgentnom príjme či 37 000 uskutočnených operácií v priebehu piatich rokov fungovania michalovskej nemocnice. Nemocnica novej generácie Svet zdravia Michalovce oslavuje svoje piate výročie a za ostatný čas sa významne rozvinula tak v personálnej, ako aj v medicínskej oblasti. V porovnaní s obdobím pôvodnej nemocnice stúpol počet operácií priemerne o tretinu, a to vďaka vyššiemu počtu operačných sál, posilnenému personálu a plávajúcim lôžkam. Nemocnica tak potvrdila svoje ambície zvýšiť dostupnosť akútnej a intervenčnej zdravotnej starostlivosti pre región východného Slovenska. Od jej otvorenia sa výška investícií vyšplhala na takmer šesť miliónov eur.

„Michalovská nemocnica bola po desiatkach rokov prvá novopostavená nemocnica na Slovensku. Moderná nemocnica bola budovaná s víziou priniesť do nášho zdravotníctva zmenu. Zmenu nielen moderne vyzerajúcej budovy nemocnice. Priniesť mala aj moderné technológie, nové výkony, moderné procesy a taktiež prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dnes je nemocnica špičkovým nadregionálnym centrom, ktoré inšpirovalo celý sektor a vďaka kvalitnému tímu odborníkov  ju vyhľadávajú pacienti nielen z okresu, ale aj z celého Slovenska,“ uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

„Naša nemocnica za uplynulých päť rokov prešla veľký kus cesty. Záleží nám na tom, aby sa neustále posúvala v medicínskej oblasti či materiálno-technickej vybavenosti a odbornom raste zdravotníckeho personálu. Postupne do nemocnice centralizujeme zriedkavejšie a náročnejšie operačné výkony a rozvíjame medicínske disciplíny, ktoré boli v regióne prakticky nedostupné. Naše pracovisko sa zároveň stalo aj atraktívnym zamestnávateľom pre absolventov a odborníkov z celého Slovenska, ktorí sa u nás rozhodli pôsobiť. Aj preto sa od otvorenia nemocnice zvýšil celkový počet zdravotníkov – lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Som vďačný všetkým svojim kolegom za to, ako sa profesionálne a s porozumením starajú o našich pacientov a napĺňajú víziu nemocnice novej generácie,“ povedal Marián Haviernik, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Základný kameň nemocnice novej generácie bol položený v marci v roku 2015. Výstavba trvala približne dva a pol roka, pričom celková výška investície dosiahla 35 miliónov eur. Na oficiálne otvorenie nemocnice prišlo zhruba 13 000 návštevníkov a prvých pacientov privítali v novej budove v decembri 2017.

Organizačnú štruktúru nemocnice tvorí šesť klastrov, v ktorých sú zoskupené príbuzné medicínske odbory, s plávajúcimi lôžkami. Pacient je tak po celý čas hospitalizácie na jednom lôžku, pričom sa oňho stará tím odborníkov. Plávajúce lôžka poskytujú väčší komfort pacientom a ich využívanie je efektívnejšie.

Počas piatich rokov vybudovali 10 nových špecializovaných pracovísk

V nemocnici sa nachádza šesť operačných sál, dve operačné sály jednodňovej zdravotnej starostlivosti, jedna operačná sála intervenčnej angiológie a jedna sekčná sála. Od jej otvorenia navyše otvorili 10 špecializovaných pracovísk, ktoré sa odborne a dôkladne venujú špecifickým diagnózam. Patria medzi ne: centrum intervenčnej angiológie, hepatobiliárne centrum, centrum pediatrickej nefrológie a urológie, centrum športovej medicíny, neurochirurgia, mammárne centrum, onko-gynekológia, onkochirurgia, spánkové laboratórium. Minulý rok sa k nim pridalo aj plazma centrum, vďaka ktorému michalovská nemocnica ako prvá na Slovensku rozšírila odbery krvi o odbery krvnej plazmy.

Každý rok spolu s nemocnicou oslavuje narodeniny aj prvé dieťa narodené v novej michalovskej pôrodnici

Od otvorenia nemocnice sa v jej pôrodnici narodilo už takmer 5 300 detí. Prvým bábätkom, ktoré v nej prišlo na svet je malý Maximilián. Dnes je už Maximiliánko veľký chlapec, ktorý sa pomaly chystá do školy.

„Maximiliánko je zdravé, hravé a spokojné dieťa. Veľmi nás teší, že každý rok spoločne s nemocnicou, v ktorej prišiel na svet, oslavujeme jeho narodeniny. Pôrod bol pre mňa veľmi silným a zároveň krásnym zážitkom. Nepochybne sa o to postaral aj celý zdravotnícky personál, za čo som doteraz veľmi vďačná. Na Maximiliánkov príchod na svet a čas strávený v pôrodnici vždy s radosťou spomínam,“ dodala mamička Maximiliána Anna.

Čo prináša nemocnica novej generácie svojim pacientom:

 • liečivé prostredie;
 • organizačnú štruktúru zloženú z klastrov;
 • plávajúce lôžka;
 • 6 operačných sál, z toho 2 s technológiou prúdenia superčistého vzduchu;
 • 2 operačné sály jednodňovej zdravotnej starostlivosti;
 • 1 operačná sála intervenčnej angiológiie;
 • 4 pôrodné izby a 1 sekčná sála;
 • tzv. triáž pacientov na urgentnom príjme;
 • centrálnu prípravovňu liekov, ktorá automaticky pripravuje lieky pre každého pacienta;
 • čiarové kódy na bezpečnú identifikáciu pacienta;
 • nemocničný informačný systém novej generácie;
 • nové špecializované centrá.

37 000 operácií, viac ako 82 000 hospitalizovaných pacientov, vyše 155 000 pacientov ošetrených na urgentnom príjme, 5 292 narodených detí, 10 špecializovaných pracovísk, navýšenie personálu o 53  lekárov, 65 sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, 6 miliónov investovaných eur – tak by sa dalo v číslach opísať päť rokov fungovania michalovskej nemocnice.