Svidnícka nemocnica znovuotvorila infektologickú ambulanciu

Nemocnica Svet zdravia Svidník od mája znovuotvorila pre pacientov infektologickú ambulanciu. Jej prevádzka bola pred takmer troma rokmi pozastavená z personálnych dôvodov. Ambulanciu od mája vedie nový lekár MUDr. Martin Kolibáb. Je jedinou ambulanciou tohto typu v širšom regióne a stará sa o pacientov zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a Bardejova.

 

MUDr. Martin Kolibáb ukončil Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a následne atestačné štúdium v Bratislave. Pôsobil v nemocniciach v Poprade, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, v kúpeľoch v Dudinciach, ale pracoval aj pre Tropic team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pôsobil tak v rámci humanitných projektov v Kambodži, Burundi, Južnom Sudáne, Indii, Libanone, ako aj v utečeneckých táboroch v Grécku (Alexandria, Lesbos) a Slovinsku. Počas svojho pôsobenia získal bohaté skúsenosti, ktoré sú prínosné aj pre pacientov svidníckeho regiónu.

 

V rámci infektologickej ambulancie svidnícka nemocnica pacientom ponúka tieto služby:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientom s možným postihnutím infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno–preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity
  • lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii pacienta doma alebo na infekčnom oddelení, sleduje zdravotný stav doma izolovaných pacientov
  • monitorovanie zdravotného stavu, prípadne odporúčanie doživotnej antiinfekčnej terapie, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie
  • starostlivosť o pacientov so všetkými typmi nákaz, vrátane nákaz špecifických pre tropické alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma
  • lekár ambulancie zabezpečuje v rámci lôžkovej časti nemocnice vo Svidníku, ako aj pre iné ambulancie  konziliárne vyšetrenia, pričom pomáha ošetrujúci lekárom  s diferenciálnou diagnostikou pri podozrení na infekčné ochorenia, odporúča diagnostický postup, resp. prípadnú antimikrobiálnu liečbu
  • poskytuje služby antirabického centra (starostlivosť o pacientov, ktorí boli pohryzení napr. líškou či inou dravou zverou, ako aj domácimi  zvieratami, ako sú mačky a psy)

Veľkú časť ambulantných pacientov tvoria pacienti s lymskou boreliózou, resp. podozrením na ňu, pacienti s hereptickými infekciami, pacienti s komplikáciami, resp. následkami po prekonaní infekčnej choroby, klienti pred cestou do oblastí so zvýšeným rizikom nákazy a pacienti s niektorými parazitózami  – poskytnutie komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Ordinačné hodiny
PONDELOK:          07:00 – 12:00              12:30 – 15:30
UTOROK:               07:00 – 12:00              12:30 – 15:30
STREDA:                07:00 – 12:00              12:30 – 15:30
ŠTVRTOK:              07:00 – 12:00             12:30 – 15:30
PIATOK:                  07:00 – 12:00             12:30 – 15:30

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku D so samostatným vstupom. Z hlavného schodiska do lôžkového pavilónu A pri Hniezde záchrany je potrebné odbočiť vpravo. Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu  na prízemí pavilónu A.

Kontakt do ambulancie: 054/7860 564

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.