Do spišskonovoveskej nemocnice priviezli vyše šesť desiatok postelí

Pri spišskonovoveskej nemocnici dnes ráno zaparkoval kamión plný postelí. Vyložil vyše šesť desiatok intenzivistických a elektricky polohovateľných lôžok za vyše 275-tisíc eur. Postupne ich počas celého dňa personál montoval a po odskúšaní a dezinfekcii umiestňoval na jednotlivé oddelenia. Nákup lôžok bol spolufinancovaný z eurofondov.

Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhá časť vybavenia, ktoré spolufinancujeme z eurofondov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na OAMIS, pediatrickú JIS, urgentný príjem, chirurgické a traumatologické oddelenie. Postele boli dodané spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom. Najväčšia časť z celkovo schváleného objemu takmer 2,5 milióna eur bude dodaná v priebehu budúceho roka,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.

Nemocnica v septembri vďaka eurofondom predstavila nové pracovisko počítačovej tomografie (CT). Rádiológovia majú už od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa rýchlejším a presnejším zobrazovaním. Radiačná záťaž sa navyše v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre pacientov znížila o viac ako polovicu. Projekt v hodnote takmer 400-tisíc eur je prvou časťou veľkej modernizácie medicínskeho vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Nemocnica súčasne sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení.

V nemocnici má budúci rok vďaka eurofondom pribudnúť ešte ďalšie medicínske vybavenie, napríklad nové anestéziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. „Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podotýka R. Šuláková.

Nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory.

Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka.

Podiel vlastných financií siete nemocníc Svet zdravia na eurofondových projektoch predstavuje minimálne desať percent a súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu.