Svidnícka nemocnica otvorila novú kardiologickú ambulanciu

Nemocnica Svet zdravia Svidník dnes predstavila novú kardiologickú ambulanciu, ktorej rekonštrukcia sa zavŕšila ešte minulý mesiac. Novozrekonštruovaná ambulancia bude poskytovať komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev.

Nemocnica Svet zdravia Svidník dnes predstavila viacero noviniek. Ešte minulý mesiac zavŕšila rekonštrukciu kardiologickej ambulancie, ktorá poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev. Zaviedla množstvo inovatívnych vyšetrení zvyšujúcich presnosť kľúčovej diagnostiky. Nová ambulancia si vyžiadala investície v hodnote 60-tisíc eur a svoje služby poskytuje pacientom všetkých zdravotných poisťovní.

Nemocnica rovnako dnes predstavila nového primára psychiatrickej liečebne a plán otvorenia novej diabetologickej ambulancie.

„Som veľmi rád, že sa nám vo svidníckej nemocnici opäť podarilo rozšíriť zdravotnú starostlivosť v takých dôležitých oblastiach, akými sú kardiológia, respektíve diabetológia. Za veľmi pozitívne považujem tiež fakt, že nové ambulancie sa budú rozvíjať pod vedením mladých, vzdelaných a veľmi perspektívnych lekárov,“ zdôraznil Eugen Lešo, riaditeľ nemocníc Svet zdravia Svidník, Vranov nad Topľou a Humenné.

Lekári

Rozsah ambulantných vyšetrení novej kardiologickej ambulancie:
  • Transezofageálna echokardiografia

Toto je úplná novinka, ktorú nemocnica zaviedla ako 4. pracovisko vo východoslovenskom regióne (3. pracovisko v Prešovskom kraji). Základný princíp vyšetrenia je rovnaký s normálnym echokardiografickým vyšetrením. Rozdiel je v tom, že ultrazvuková sonda sa neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu, ktorý sa ústami zavádza do pažeráka. Pomocou tohto cezpažerákového echo vyšetrenia možno presnejšie odhaliť krvné zrazeniny v srdci, chlopňové chyby a defekty. Samotné technické vybavenie si vyžiadalo investíciu 50-tisíc eur. V rámci tohto vyšetrenia spolupracujeme aj so sesterskými nemocnicami siete Svet zdravia vo Vranove nad Topľou a v Humennom.

  • 12-zvodové elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) vyšetrenie

Pomocou tohto vyšetrenia získa lekár grafické znázornenie elektrických potenciálov vznikajúcich v srdci. Elektrické potenciály sa z povrchu tela snímajú pomocou elektród, ktoré sú v tesnom kontakte s kožou.

  • Záťažové EKG vyšetrenie (bicyklová ergometria)

Podstatou vyšetrenia je získať EKG záznam pri zaťažení srdca námahou na špeciálne upravenom bicykli. Súčasťou vyšetrenia je aj sledovanie hodnôt krvného tlaku. Podmienkou vyšetrenia je, aby bol pacient fyzicky schopný dané vyšetrenie zvládnuť na bicykli.

  • 24-hodinové EKG monitorovanie (EKG Holter)

Táto metóda zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca 24 hodín počas každodenných aktivít a počas spánku. Záznam sa ukladá do pamäti prístroja po celý čas monitorovania.

  • Ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi

Na dosiahnutie objektívne zhodnotenia hodnôt krvného tlaku, ktorý sa mení počas dňa a podľa stupňa záťaže, sa robí vyšetrenie 24-hodinovým monitorovaním krvného tlaku. Prístrojom pripevneným na tele pacienta a pomocou manžety naloženej na rameno sa hodnoty krvného tlaku získajú v automatických intervaloch (najčastejšie ½ – 1 hodina). Prístroj sa pacientovi inštaluje v ambulancií a pacient odchádza domov. Počas dňa vykonáva bežné aktivity. Na druhý deň sa vráti, prístroj je odpojený a lekár vyhodnotí namerané záznamy.

  • Echokardiografické vyšetrenie srdca

Echokardiografia alebo aj krátko len ECHO je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ide o úplne bezbolestnú a neškodnú zobrazovaciu metódu. Využíva sa hlavne na zobrazenie srdca v pohybe, keď treba overiť jeho funkčnosť, schopnosť pumpovať krv, zmerať jeho rozmery alebo overiť stav a funkčnosť chlopní srdca.

lekári

„Perspektívne plánujeme v spolupráci s naším neurologickým oddelením zaviesť dlhodobé monitorovanie EKG (7 a viac dní) s vyhľadávaním arytmií zodpovedných za vznik cievnej mozgovej príhody u rizikových osôb. Ako nadštandardnú službu plánujeme tiež predstaviť novú metódu neinvazívneho dlhodobé merania tlaku krvi. Technologickú novinku, hodnotenie tlaku podľa merania pulznej vlny, sme ako tretí na Slovensku otestovali s výbornou pacientskou reakciou,“ vysvetlil atestovaný kardiológ a rodák zo Svidníka Peter Bojčík.

Svidnícka nemocnica súčasne predstavuje aj nového primára psychiatrickej liečebne, ktorá bola otvorená minulý rok. Pavol Balašic prišiel do Svidníka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach. V novom oddelení pôsobí od apríla 2017 ako lekár. Začiatkom augusta bol vymenovaný za primára.

Mojou ambíciou je, aby sme pacientom poskytovali prístup k modernej a efektívnej farmakoterapii. Psychoterapeutickú starostlivosť plánujeme rozšíriť o edukácie pacientov a príbuzných. V najbližších týždňoch terapeutický tím posilní vyškolená sestra, ktorá sa bude venovať tréningu kognitívnych funkcií u pacientov s kognitívnym deficitom. Po dokončení telocvične v priestoroch liečebne máme v pláne využívať fyzické cvičenie, aeróbnu aktivitu a strečing ako pomocnú terapeutickú entitu pri liečbe duševných porúch,“ vysvetlil najbližšie plány nový primár psychiatrickej liečebne Pavol Balašic.

K ďalším rozvojovým plánom svidníckej nemocnice patrí aj otvorenie diabetologickej ambulancie, ktorá doteraz v nemocnici chýbala. Aj ona bude určená pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní a sprevádzkovaná by mala byť v najbližších dňoch. Ambulancia bude fungovať pod vedením Viliama Vaníka. MUDr. Vaník je absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a tento rok úspešne ukončil špecializované štúdium v odbore diabetológie.

„Diabetologická ambulancia bude poskytovať kvalitnú komplexnú starostlivosť o pacientov pri využití najnovších poznatkov z odboru. V popredí záujmu ambulancie bude najmä cukrovka, poruchy metabolizmu tukov a vzhľadom na hromadný výskyt v spoločnosti tiež obezita. Ambulancia sa bude zaoberať aj s ostatnými metabolickými ochoreniami, úzko prepojenými na iné špecializované odbory vnútorného lekárstva. Starostlivosť o pacientov bude zahŕňať prevenciu, diagnostiku, liečbu a poradenstvo,“ doplnil Viliam Vaník.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.