Pôrodná asistentka partizánskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Pôrodná asistentka Nemocnice Svet zdravia Partizánske a zároveň hlavná pôrodná asistentka našej siete nemocníc Svet zdravia Radoslava Cifríková získala prestížne ocenenie Biele srdce.

Udelila jej ho Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá aj tento rok oceňovala výnimočné osobnosti z oblasti zdravotníctva.

Ocenenie ma veľmi prekvapilo a potešilo. Svoje povolenie vnímam ako poslanie, nie je to iba práca, za ktorú dostanem každý mesiac výplatu. Dáva mi zmysel. Že robím niečo dobré, že môžem pomôcť. Pôrod je v živote každej ženy jedinečným, krásnym okamihom, ktorý pre ňu navždy ostane hlbokou spomienkou. Som šťastná, keď môžem pri budúcich mamičkách v týchto vzácnych chvíľach stáť, pomôcť im prekonať bolesť a zvládnuť takú náročnú životnú úlohu. Je to pre mňa zároveň výzva neustále sa učiť a zlepšovať. Za tú silu ďakujem aj svojej rodine, ktorá vždy pevne stojí pri mne,“ reagovala Radoslava Cifríková na ocenenie.

Osobne by si priala, aby sa povolanie pôrodnej asistentky stalo atraktívnejším, napríklad aj pre mladé študentky, keďže je to nádherná profesia.

Našou úlohou je starať sa o telo ženy, aby jej duša mala zdravý domov. Chcem zároveň ďalej na sebe pracovať, vzdelávať sa a šíriť dobré meno pôrodných asistentiek. Pre mňa je to aj o postoji k sebe samej, k životu a k iným ľuďom,“ dodala Cifríková.

Ocenenie Biele srdce je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek symbolom starostlivosti, vedomostí a ľudskosti, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Minulý týždeň 25. septembra ho získalo celkovo 31 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Zo siete nemocníc Svet zdravia si ocenenie okrem Radoslavy Cifríkovej odniesla aj Monika Feketeová z dunajskostredskej nemocnice a Mária Baschierová z vranovskej nemocnice.

O víťazkách zo siete Svet zdravia

Radoslava Cifríková

Magisterka Radoslava Cifríková vykonáva povolanie pôrodnej asistentky od roku 1995. Postupne prešla od práce na gynekologickej ambulancii k práci na lôžkovom oddelení gynekologicko-pôrodníckej kliniky.

V súčasnosti už niekoľko rokov plní funkciu hlavnej pôrodnej asistentky pre sieť nemocníc Svet zdravia a ProCare. Krátke obdobie pôrodná asistentka Cifríková pracovala i mimo zdravotníctva, avšak v tomto období nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu, komunikácie a koučingu.

Poznatky uplatňuje nielen v pracovnom kolektíve, ale veľakrát sa jej osvedčili i pri komunikácii a úzkej spolupráci s budúcimi mamičkami. K ženám, matkám, vždy pristupuje s úctou a pokojom, rešpektujúc ich osobnosť. Vie, že keď sa stará o ženu, stará sa aj o nový život, ktorý môže prísť.

Monika Feketeová

Na pozícii sestry pracuje magisterka Monika Feketeová od roku 1990, kedy ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. Od sestry pri lôžku sa prepracovala k pozícii manažérky dennej zmeny interného oddelenia v nemocnici v Dunajskej Strede, ktorú zastáva doposiaľ.

Svojím ľudským prístupom vie vždy upokojiť a svojim pacientom vniesť nádej v uzdravenie. Sestra Feketeová sa okrem svojich pracovných činností dokáže aj mimo práce obetovať pre sestry a pôrodné asistentky vo svojom regióne. Od roku 2011 vykonáva pozíciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Dunajská Streda.

Mária Baschierová

Ako zdravotná sestra v zdravotníctve pracuje už 40 rokov. Jej oddanosť k rodnému mestu je taká veľká, že od začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobí v regionálnej nemocnici vo Vranove. Počas uplynulých rokov stála pri zrode mnohých nových klinických ošetrovacích jednotiek vo vranovskej nemocnici.

Je temperamentná, energická a zodpovedná. Kolegyne a kolegov neustále podporuje v profesionálnom raste a podieľa sa na výchove novej generácie sestier. Oduševnene a s pokorou dlhých 15 rokov zastávala funkciu prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom vo Vranove nad Topľou.