Pacienti v rimavskosobotskej nemocnici sa liečia v jedinečnej miestnosti

Vôňa, hudba, zvukové či svetelné prvky, príjemné prostredie – aj takto sa dnes liečia pacienti na psychiatrickom oddelení v rimavskosobotskej nemocnici. Snoezelen je nová terapeutická metóda navodzujúca atmosféru uvoľnenia a dôvery. Využíva sa pri liečbe pacientov s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, ale aj pri mnohých ďalších druhoch psychických ochorení. Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota začala ako jedna z prvých nemocníc na Slovensku využívať miestnosť a terapiu Snoezelen na jeseň tohto roka. Už teraz, napriek krátkemu obdobiu, sa ukazujú jej pozitívne účinky pri liečbe pacientov aj psychohygiene zamestnancov.

„Neustále sa v nemocnici snažíme skvalitňovať zdravotnú starostlivosť a projekt Snoezelen rozhodne skvalitní starostlivosť o duševne chorých pacientov. Okrem štandardnej liečby je pre pacienta dôležitá aj psychoterapia či iná alternatívna terapia. Som veľmi rád, že sa personál  psychiatrického oddelenia neustále snaží posúvať oddelenie vpred a zároveň hľadajú nové a hlavne účinné spôsoby liečby pre našich pacientov,“ povedal Richard Hrubý, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

Väčšinou tento typ miestností využívajú v školstve, u detí, ktoré trpia poruchami správania alebo u ľudí s autizmom. Niekedy sa nachádzajú aj v zariadeniach pre seniorov. V nemocniciach sú zatiaľ raritou.

„Potenciál tejto miestnosti som videla už pred pár rokmi, keď som o nej počula prvýkrát. Zoznámila som sa s tematikou, veľa som konzultovala s psychológmi, aj s lekármi. Všetci myšlienku zaradiť Snoezelen do terapie podporili. Napriek tomu, že máme miestnosť v nemocnici len krátke obdobie, už to nám prinieslo pozitívne skúsenosti a odpovede na otázky o využiteľnosti tejto terapie. Vďaka pomôckam, ktoré Snoezelen ponúka, sa nám darí pacientov liečiť nielen rýchlejšie, ale hlavne s dlhším časovým účinkom,“ hovorí Magdaléna Kureková, vedúca sestra psychiatrického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

Terapia Snoezelen bola pôvodne vyvinutá ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím. V súčasnosti má oveľa širšie využitie. Je určená pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, s poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, pre osoby s traumatickými poraneniami mozgu, s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Pomáha aj ľuďom s hyperaktivitou alebo so seba poškodzujúcim správaním. V rimavskosobotskej nemocnici ju využívajú tiež v rámci psychohygieny zamestnancov.

„Cieľom Snoezelen je uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti pacienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu ako sú vnímanie, emocionalita, kognitívne procesy, komunikácia a motorika. Ďalšími zámermi môžu byť redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontánnosti, motivácie, iniciatívy či zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom alebo rodičom,“ dodala Kureková.

Lávové lampy, relaxačné pohovky, vodný bublinkový valec, silikónové vlasy, sedacie vaky a veľa ďalších zvukových alebo svetelných prvkov. Pre každého pacienta je vhodné niečo iné. Napríklad pacienti trpiaci demenciou obľubujú zrakové stimulácie, najmä premietanie prírody. Ak pri ňom majú aj zvukovú kulisu, cítia sa „uprostred diania“. Pacienti s ľahším postihnutím zas majú radi zmenu farby na silikónových vlasoch, nevadia im farby červená, fialová, či modrá. Tento druh terapie však nie je vhodný pre pacientov s epilepsiou. O jej vhodnosti pri iných diagnózach je nutné poradiť sa s lekárom. Táto terapia tiež nenahrádza medikamentóznu liečbu.

Terapia Snoezelen je založená na príjemných zmyslových zážitkoch, atmosfére dôvery a uvoľnenia. Stimulujú sa počas nej zmysly človeka bez potreby intelektuálnej aktivity. Poskytuje čas a priestor užiť si prostredie vlastným tempom. Jemné podnety majú upokojujúci efekt, ktorý napomáha uvoľňovať napätie. Pre mnohých pacientov nejde iba o využívanie samotného zariadenia, prínosom sú pre nich aj návyky, ktoré si osvoja.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.