Môže zdravotná poisťovňa zlepšiť kvalitu liečby?

Položili ste si niekedy otázku, čo vlastne robí zdravotná poisťovňa? Názory sú rôzne a aj ich fundovanosť.

Skeptici tvrdia, že v podstate nič. Vraj slúži len ako prietokový ohrievač, ktorý preposiela peniaze zo zdravotných odvodov lekárom a nemocniciam. Iní zase vnímajú poisťovňu ako kľúčový nástroj v hospodárení s cennými zdrojmi, teda ako akéhosi strážcu kasy. Nič viac, nič menej.

Podľa paragrafu 6 zákona číslo 581 z roku 2004 sú povinnosti zdravotnej poisťovne také početné, že na ich vymenovanie nestačí celá abeceda. A v realite je to ešte zložitejšie. Úloh má zdravotná poisťovňa omnoho viac, pričom si mnohé z nich „pridelí“ sama. Pravda, ak jej záleží na zdraví svojich poistencov.

Nám v Dôvere nerobí problém pridať si robotu, ak kráčame za jasným cieľom. Konkrétne, ide nám o spokojnosť poistencov a o zdravie pacientov.  Takže, čo vieme urobiť pre zdravie poistencov? Najmä prízvukovať jeho dôležitosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti počas vzájomných rokovaní a iných pracovných stretnutí.

To je však rutinný proces. My sme ho narušili, prešli sme od slov o zvyšovaní kvality liečby k činom. Našu predstavu o kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti s priamym dosahom na zdravie poistencov sme zhmotnili do merateľných parametrov, vzájomne sme si ich s lekármi odsúhlasili a následne sme ich ukotvili v zmluvách s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Výsledok sa dostavil. A nie jeden. Vďaka dôslednosti ambulantných lekárov (všeobecných lekárov, pediatrov aj špecialistov) sa znížil počet opakovaných návštev pacientov u špecialistov, zvýšil sa počet prvovyšetrení a poklesla aj spotreba antibiotík zo strany pacientov. Podrobnosti nižšie v tabuľke.

Martin Kultan

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera