Michalovská nemocnica ako prvá na Slovensku rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy!

Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku značné množstvo, doteraz u nás neexistovalo žiadne také darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou). Plazma sa doteraz na Slovensku získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov. Nemocnica Svet zdravia Michalovce otvorila na Slovensku prvé plazma centrum, čo pomôže zvýšiť sebestačnosť našej krajiny vo vývoze krvnej plazmy. Vďaka tomu bude možné pre pacientov zabezpečiť dostupnosť a dostatočné množstvo potrebných liekov. Očakáva sa, že vďaka legislatívnej zmene v dohľadnej dobe pribudne viacero plazma centier v rámci celého Slovenska.

„Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Kým napríklad Česká republika dokáže za jeden rok získať približne 700-tisíc litrov krvnej plazmy, na Slovensku je to len takmer 40-tisíc litrov. Doteraz u nás legislatíva dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom vývozu tejto plazmy na jej spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. O to viac nás teší, že naša sieť otvára prvé darcovské centrum s plazmaferézou a veríme, že aj my svojim podielom prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 137 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

„Životy pacientov s imunodeficienciou na Slovensku závisia od liekov z krvnej plazmy. Príbuzní týchto pacientov sa  nás neustále pýtajú, ako by mohli pomôcť. S veľkou radosťou môžeme konečne rodinám či priateľom týchto pacientov povedať, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy v michalovskej nemocnici,“ povedal Gabriel Bodor, predseda Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi. Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

„Krvná plazma sa dá získavať dvoma spôsobmi, a to odbermi celej krvi, z ktorej sa získava približne 260 ml plazmy alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 ml, týmto spôsobom preto dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Odber plazmy je bezpečný, pretože prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme a trvá približne 45 minút,“ pokračuje Ingrid Mrázová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Kto môže darovať krvnú plazmu?

  • zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov;
  • človek nad 50 kg a max. do 130 kg;
  • človek ochotný podstúpiť vstupnú lekársku prehliadku, ktorá je súčasťou odberu a zaručuje mu to nepretržitú kontrolu zdravotného stavu;
  • človek ochotný stráviť darovaním plazmy 45 – 60 min. času.

Darcovia krvnej plazmy sa na odber môžu objednať na tel. čísle 0905 645 238 a viac informácií nájdu aj na webe darujemplazmu.sk. Vyčlenený je pre nich odberový deň, každý utorok od 10.00 do 14.00 h. Čoskoro bude možné sa na darovanie plazmy aj krvi objednávať tiež prostredníctvom registračného online systému.

Darcovské centrá s plazmaferézami si vyžadujú okrem kvalitných separátorov plazmy a iného technického vybavenia aj zvládnutie zložitých procesov vyplývajúcich z medzinárodných štandardov pre zaradenie darcovského centra do PMF (Plasma master file), čo znamená možnosť dodávania tejto život zachraňujúcej tekutiny výrobcom liekov z plazmy. Po michalovskej nemocnici plánuje sieť Svet zdravia ďalšie plazma centrá otvárať v krátkej budúcnosti v nemocniciach v Galante a v Dunajskej strede.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, nakoľko na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je. Táto zmena bola presadená vďaka tlaku Európskej únie, ktorá dlhodobo vyzývala náš štát, aby sme prispievali do Európskeho plazma poolu s cieľom zvýšiť jeho objem. Vďaka tomu sa plazma dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím zároveň pre slovenských pacientov zvýšime dostupnosť liekov z krvnej plazmy tak v objeme, ako aj v spektre.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.