1. Kúpeľná liečba

Ak zdravotný stav pacienta spĺňa kritériá indikačnej skupiny V/2 (zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba) alebo V/8 (pľúcne fibrózy), po doručení návrhu ošetrujúceho lekára budeme schvaľovať pobyty v kúpeľných zariadeniach s povolením na liečenie pacientov s indikačnou skupinou V

2. Následná ústavná starostlivosť

Pacientovi, ktorého klinický stav vyžaduje následnú liečbu, ale súčasne nespĺňa kritériá indikačnej skupiny V/2 alebo V/8, môže byť poskytnutá lôžková starostlivosť v týchto ústavných zariadeniach, ktoré majú povolenie na prevádzkovanie ústavnej starostlivosti alebo liečebne:

a. KÚPELE ŠTÓS, a.s., Štós – kúpele 235, 044 27 Štós
b. Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka, 06201 Vysoké Tatry
c. Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o, Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry

Podmienkou pre prijatie pacienta do zariadenia ústavnej starostlivosti alebo liečebne je prekonanie ťažkej formy ochorenia covid-19, ktoré vyžadovalo hospitalizáciu a zároveň pacientov zdravotný stav aktuálne vyžaduje poskytovanie následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.