Bojujte o to najcennejšie, o zdravie. Pomôžeme vám

Otvorili sme desiate kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Až do 5.mája nás môžete požiadať o finančný príspevok na akúkoľvek liečbu, ktorú zo zákona zdravotné poisťovne nepreplácajú.

Trapi vás ochorenie alebo bojujete s vážnou diagnózou?

Za niektoré ošetrenia, terapie, rehabilitácie, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky si pacienti podľa zákona doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Dôvera ako jediná poisťovňa už deviaty rok finančne prispieva svojim poistencom aj takúto zdravotnú starostlivosť.

Poistencom sme venovali takmer 1,4 milióna eur

Vďaka finančným príspevkom z grantového programu sme na ceste za lepším zdravím pomohli už viac ako tisícke bojovníkov. Prispeli sme im na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky, terapie alebo ošetrenia na Slovensku aj v zahraničí. Tu nájdete príbehy podporených žiadateľov.

Požiadajte o príspevok aj vy

V termíne od 29. marca do 5. mája otvárame nové kolo grantového programu Bojovníci za zdravie vďaka ktorému nás môžete požiadať o finančný príspevok aj vy. Príspevok môžu získať len naši poistenci, bez ohľadu na vek, diagnózu či bydlisko.

Treba splniť dve základné podmienky:

 • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
 • Liečba alebo zdravotnícka pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.

Ako získať grant

 • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk.
 • Kliknite na Požiadať o grant a vyplňte elektronickú žiadosť.
 • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
 • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Na čo môžete použiť príspevok

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:

 • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
 • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
 • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
 • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby;
 • absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdia odborníci z oblasti medicíny a farmácie ako aj garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.