Nový mobilný ultrazvuk pre Nemocnicu Košice-Šaca

Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, získala od Dôvery príspevok na nový mobilný USG prístroj. Slúžiť bude lekárom na pôrodníckej sále, na jednotke intenzívnej starostlivosti pri lôžku pacientok, ale aj pri gynekologických operáciách.

Nemocnica Košice-Šaca sa vďaka hodnoteniu poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera umiestnila na prvom mieste v celkovom hodnotení všeobecných nemocníc, za čo sme ju odmenili finančnou čiastkou 12 500 €. Tá pokryla takmer 80 % celkových výdavkov na zakúpenie mobilného USG prístroja. Zvyšnú časť dofinancovala nemocnica z vlastných zdrojov.

Dôvera už viac ako desať rokov investuje do prerábania nemocničných oddelení, ktoré sa s našou pomocou postupne menia na moderné, špičkovo vybavené a pritom útulné priestory. Pre pacienta ako aj nemocnice je však kľúčová kvalitná zdravotná starostlivosť. Preto chceme slovenské nemocnice odmeniť za snahu a starostlivosť, ktorú venujú svojim pacientom, našim poistencom. Nemocnica Košice – Šaca dostala od nás finančný príspevok na nákup špeciálneho ultrazvuku ako motiváciu, aby aj naďalej zostala medzi najlepšie hodnotenými nemocnicami v rebríčku, ktorý zostavujú sami pacienti. Tešíme sa, že nový ultrazvuk na gynekologicko-pôrodníckom oddelení umožní lekárom poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť nenarodeným bábätkám aj ich mamičkám,“ zdôvodnil dar pre nemocnicu generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Ján Slávik, podpredseda predstavenstva a riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca: „Našim cieľom je neustále zvyšovanie úrovne poskytovaných medicínskych služieb. Robíme všetko preto, aby sme poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojiť potreby našich pacientov a klientov. Veľmi ma preto teší, že to samotní pacienti cítia. Ocenenie poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera si nesmierne ceníme, rovnako ako príspevok samotnej poisťovne na nový mobilný USG prístroj. Naša pôrodnica je medzi mamičkami na východe veľmi obľúbená, za čo vďačíme najmä lekárom a všetkým zdravotníckym i nezdravotníckym pracovníkom, ktorí sa snažia vytvoriť čo najrodinnejšie prostredie pre budúce mamičky a ich bábätká. Nový USG prístroj je ďalším krokom k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o naše pacientky a klientky.“

MUDr. Erik Dosedla, MBA, primár Gynekologicko-pôrdoníckej lkiniky: „Mobilný USG prístroj je nevyhnutnou prístrojovou výbavou modernej gynekologickej operačnej sály. V rámci intenzívnej starostlivosti o pacientky na gynekologicko-pôrodníckej klinike je dôležité vykonávať USG vyšetrenia pri lôžku pacientky na jednotke intenzívnej starostlivosti za účelom vylúčenia pooperačného krvácania, poranenia orgánov brušnej dutiny či sledovania plodu po operáciách tehotných. Nový USG prístroj bude využívaný aj na pôrodnej sále a to v rámci diferenciálnej diagnostiky pôrodníckych patológii v I., II., a III. dobe pôrodnej. Využitie mobilného USG prístroj je kľúčové pri ultrazvukom asistovaných operačných výkonoch, akým je napríklad odber plodovej vody, či inštrumentálne výkony v dutine materničnej a brušnej.“

Gynekologicko-pôrodnícka klinika je významným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti nielen v príslušnej spádovej oblasti, ale aj v širokom regióne. Poskytuje komplexnú starostlivosť v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí. Poskytuje aj liečebno-preventívnu špecializovanú starostlivosť ženám s gynekologickými ochoreniami. Ročne hospitalizuje viac ako 3 000 pacientok a na svet privedú lekári takmer 2 000 bábätiek.