Zdravotná starostlivosť pre všetkých pacientov bezplatne a bez rozdielu