V topoľčianskej nemocnici nájdu akútni pacienti pomoc na jednom mieste

Akútni pacienti, ktorí budú hľadať rýchlu zdravotnú pomoc v nemocnici Svet zdravia Topoľčany, od štvrtka (21.12.) všetko nájdu na jednom mieste.

Topoľčianska nemocnica totiž posledné tri mesiace rekonštruovala svoje priestory a dnes slávnostne otvorila centrálnu Ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS). V nových priestoroch týždenne ošetria vyše 900 pacientov.

„Z pôvodne špecializovaných ambulancií vznikol jeden centrálny multidisciplinárny priestor pre akútne stavy. Po novom tak pacienti, ktorí budú potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc, všetko nájdu na jednom mieste a hneď pri vstupe do nemocnice. Nemôže sa teda stať, že budú s vážnym problémom v nemocnici hľadať to správne pracovisko pre svoje ošetrenie,“ hovorí riaditeľ nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš.

Infekčný pacient monitorovaný kamerou

Na centrálnej ÚPS bude zdravotnícky personál pacientom k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Celý nový trakt bude členený do troch celkov – internistický, chirurgický a traumatologický. Tie budú tvoriť ambulancie pre vyšetrenie pacienta, expektačné lôžka kompletne vybavené pacientskou rampou, monitormi na sledovanie vitálnych funkcií či infúznymi stojanmi, vyšetrovacie lôžka i zázemie pre zdravotnícky personál.

„V internistickej časti sa navyše nachádza aj samostatná izolačná miestnosť pre infekčného pacienta, ktorého je potrebné dočasne oddeliť od ostatných. Miestnosť je pritom monitorovaná kamerovým systémom,“ priblížil riaditeľ nemocnice. Okrem izolačnej miestnosti je monitorovaná aj čakáreň pre pacientov.

Cez hygienický filter

Súčasťou chirurgického a traumatologického celku je napríklad i hygienický filter. Ten poskytuje zdravotníckemu personálu priestor na dekontamináciu pacienta, ktorý prišiel do nemocnice v zlom hygienickom stave. Až následne bude ošetrený.

Ambulancia traumatológie je napojená aj na sadrovňu a zákrokovú miestnosť, v ktorej budú lekári schopní uskutočniť jednoduché chirurgické a traumatologické zákroky. Okrem rekonštrukcie nakúpila nemocnica pre centrálnu ÚPS aj nové vybavenie. Pribudli polohovateľné lôžka, monitory na sledovanie vitálnych funkcií, nové pacientske rampy, nábytok či vzduchotechnika.

„Veľkou výhodou je aj kapacita týchto nových priestorov. Zdravotníckemu personálu poskytuje dostatočný priestor, čo prispeje k rýchlejšiemu ošetreniu pacientov a vďaka čomu dokážeme zvládať aj neočakávané nápory ľudí,“ zdôraznil Dudáš.

Urgentný príjem v pláne

Rekonštrukcia sa začala koncom septembra tohto roku a všetky práce nemocnica stihla za necelé tri mesiace. Vo štvrtok 21. decembra sa uskutoční posledné sťahovanie a v tento deň nemocnica začne na novej centrálnej ÚPS prijímať i svojich prvých pacientov. Náklady na rekonštrukciu nemocničných priestorov sa vyšplhali na takmer 100-tisíc eur.

Nemocnica plánuje zriadiť vo svojich priestoroch i plnohodnotný urgentný príjem. Momentálne architekti vytvárajú objemovú štúdiu na víziu nemocnice na ďalších 15 až 20 rokov, na základe čoho sa stanovia priority. Prípravy na vybudovanie nového urgentného príjmu by nemocnica chcela odštartovať približne o dva roky.