Rebríček nemocníc 2022: Prvé miesta obsadili súkromné nemocnice

Niektoré veci sa nemenia. V prieskume spokojnosti poistencov s hospitalizáciami v slovenských nemocniciach je faktom, že ženy udeľujú prísnejšie známky ako muži. Rovnako platí, že čím je pacient starší, tým sú je jeho hodnotenia pobytu v nemocnici priaznivejšie. Našich poistencov sme sa reprezentatívnym prieskumom pýtali na spokojnosť s hospitalizáciami v slovenských nemocniciach už po 17. krát. Celková priemerná známka hodnotenia pacientov bola v minulom roku 1,54, čo je o tri stotiny lepšie ako v roku 2021.

„Tohtoročné výsledky v sebe nesú aj symbolický odkaz. Vo všetkých kategóriách okrem jednej sa na prvých miestach umiestnili súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Dokazuje to, že súkromní poskytovatelia sú v slovenskom zdravotníctve nevyhnutí a poskytujú pacientom kvalitné služby. Zdôrazňujeme to preto, že najmä posledné roky sme boli svedkami diskriminácie súkromných aktérov v zdravotníctve, nešlo pritom len o zdravotné poisťovne, ale aj o nemocnice či záchranné zdravotné služby,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera. Podotkol, že súkromné nemocnice sa na prvom mieste neumiestnili iba v kategórii univerzitných a fakultných nemocníc. V tejto kategórii však žiadne súkromné nemocnice nie sú, pretože všetky sú v rukách štátu.

„Nemôžeme opomenúť, že v posledných rokoch priniesla vládna garnitúra do zdravotníctva obrovský chaos. Zdravotníctvo potrebuje stabilitu a normálne fungovanie a potom určite uvidíme aj zásadné zlepšenie vnímania slovenského zdravotníctva v očiach pacientov,“ povedal Kultan. Keď budú mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stabilné legislatívne prostredie a stabilné financovanie, budú sa podľa neho môcť lepšie sústrediť na potreby pacientov.

Najvyšší posun v našom rebríčku, až o 26 priečok, zaznamenala Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda. Z regionálneho pohľadu sú najlepšie hodnotené nemocnice v Žilinskom kraji. Tradične najhoršie býva hodnotená kvalita stravy a tradične najlepšie je hodnotené správanie sa lekárov k pacientom.

Dotazník v poslednom prieskume vyplnilo viac ako 6900 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice. Cieľom tohto prieskumu je zvyšovanie transparentnosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Výsledky prieskumu

Najlepšie hodnotené Fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 2. Univerzitná nemocnica Martin
 3. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Najlepšie hodnotené Všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Nemocnica Partizánske
 2. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
 3. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

Najlepšie hodnotené Špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

 1. CINRE, Bratislava
 2. Národný onkologický ústav
 3. Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Najlepšie hodnotené Ostatné zdravotnícke zariadenia z pohľadu pacienta

 1. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Sanatórium Dr. Guhra, Vysoké Tatry

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

 1. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
 2. Nemocnica Partizánske
 3. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 1. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. GPN (Sanatórium Koch, Bratislava)

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

 1. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
 2. Nemocnica Partizánske
 3. ORL Humenné