Neonatológia v Nemocnici Humenné oslávila 30. výročie

Starostlivosť o novorodencov sa v humenskej nemocnici v minulosti poskytovala v rámci detského oddelenia, neskôr vznikol nedonosenecký úsek s jednotkou intenzívnej starostlivosti. Po vyše 10 rokoch bolo zriadené samostatné neonatologické oddelenie, ktoré si dnes pripomína 30 rokov svojej existencie.

Humenská nemocnica je súčasťou siete Penta Hospitals Slovensko už od jej vzniku, teda 12 rokov. Počas týchto rokov sa do materiálno-technického vybavenia neonatologického oddelenia podarilo preinvestovať 245 000 eur.

„O vznik samostatného oddelenia sa najviac odborne zaslúžili samotní pracovníci. Vyžadovalo si to veľa úsilia, štúdia a edukácie lekárov i sestier, aby sa o takomto kroku mohlo vôbec uvažovať. Aktuálne na oddelení pracuje 42 zamestnancov, z toho 7 lekárov a 29 sestier. Som hrdý na každého jedného kolegu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľa na fungovaní neonatológie v našej nemocnici. Prajem tomuto oddeleniu veľa šťastných a zdravých detí. Bez nich by sme tu dnes neoslavovali 30. výročie,“ povedal Jaroslav Marčišin, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Humenné.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti, personálne a materiálno-technologické zabezpečenie, perspektívu rastu a podporu vedenia sa v rámci optimalizácie siete nemocníc oddelenie neonatológie uchádza o možnosť aj naďalej poskytovať daný rozsah zdravotnej starostlivosti v úrovni III.

Spätná väzba je dôležitá

Počas tridsiatich rokov fungovania neonatologického oddelenia sa v humenskej nemocnici starali o bezmála 29-tisíc novorodencov. Z toho 5 800 novonarodených detí si vyžadovalo rôzny stupeň intenzívnej starostlivosti.

„Je šťastím, keď človek môže robiť prácu, ktorá ho nielen živí, ale ho aj vnútorne napĺňa a má z nej pocit, že je pre ostatných potrebný. A ja som v živote to šťastie mala. Na oddelení máme dva veľké albumy s fotografiami, ktoré dostávame. Deti, o ktoré sme sa starali, nám spolu s rodičmi posielajú oznámenia o maturite, promóciách či svadbe. Občas sa za nami prídu aj pozrieť. Je to až neuveriteľné, že už „naše deti“ majú svoje rodiny a ja som akási „nedonosenecká babka“,“ spomína Mária Vasilová, primárka novorodeneckého oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Humenné.

Oddelenie neonatológie

V súčasnosti sa na oddelení nachádza úsek fyziologického novorodenca, jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca, jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca a ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom. Realizuje sa aj prevozová služba pre deti ohrozené na zdraví a živote 24 hodín, 7 dní v týždni.

Nové pôrodné izby zabezpečili príjemné prostredie, intimitu pri pôrode, možnosť prítomnosti blízkej osoby, ale predovšetkým možnosť nerušeného bondingu narodeného dieťaťa na tele matky. Novorodenecké oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na 15 postieľkach s dobre fungujúcim rooming-in. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje na 14 novorodeneckých lôžkach. Z toho desať inkubátorov a štyri lôžka vybavené pre ventiláciu.

V priebehu rokov sa oddelenie postupne dopĺňalo a obnovovalo medicínsku techniku. Jednalo sa predovšetkým o nové inkubátory, monitorovaciu techniku, dýchacie prístroje, usg prístroj či mobilné RTG zariadenie. Od roku 2006 sa niektoré menej finančne náročné zariadenia podarilo zakúpiť aj z prostriedkov občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc novorodencov – Bocianik, kde prispievajú zamestnanci nemocnice svojimi 2 % a rodičia detí, ktoré potrebovali pomoc v humenskej nemocnici.

Odborný seminár

Pri príležitosti 30. výročia otvorenia neonatologického oddelenia sa vedenie Nemocnice Penta Hospitals Humenné spolu so zamestnancami rozhodlo spojiť výročie spolu s odborným seminárom s názvom Getlíkov deň na počesť nestora slovenskej pediatrie profesora Andreja Getlíka CSc., ktorý má dlhoročnú tradíciu. Súčasní aj bývalí zamestnanci si zaspomínali na začiatky tohto oddelenia, ako aj na jeho dlhoročnú prevádzku. Zároveň im vedenie nemocnice poďakovalo za profesionálny prístup a lásku, s ktorou každý deň pristupujú ku svojim pacientom.

Špeciálne poďakovanie patrilo pani primárke neonatologického oddelenia – MUDr. Márii Vasilovej. Poďakovanie a dar jej za najvyššie vedenie Penta Hospitals SK odovzdal medicínsky riaditeľ MUDr. Martin Šimo, MBA, MSc.. Riaditeľ humenskej nemocnice MUDr. Jaroslav Marčišin sa spolu s námestníkmi poďakovali za jej celoživotný prínos pre humenskú nemocnicu. Pre lekárov a sestry zo širokého okolia prednášali v tento výnimočný deň významní pediatri a neonatológovia z Bratislavy, Košíc a Prešova.