Investície

Slovenské zdravotníctvo je obeťou monopolu

Samotný štát nemá ani finančné ani personálne kapacity, aby zabezpečil kvalitnú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu.