Ďakujeme všetkým zdravotníkom, ktorí pomáhajú Slovensku zvládnuť náročné časy