Počas dvoch dní sme v našich nemocniciach a poliklinikách otestovali 30 000 ľudí

Presne 28 931 ľudí otestovali v sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare počas posledných dvoch dní (29. a 30. októbra).

Presne 28 931 ľudí otestovali v sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare počas posledných dvoch dní (29. a 30. októbra). Na 27 odberných miestach testovali zdravotníci všetkých zamestnancov siete vrátane ich rodinných príslušníkov a pri lôžkach všetkých hospitalizovaných pacientov. Ako pozitívnych bolo antigénovými testami označených 317 ľudí, čo predstavuje 1,1 percenta z celkového počtu testovaných osôb, pričom vyše polovicu z tohto počtu tvorili príbuzní zamestnancov. Zdravotníkov bolo pozitívne testovaných necelých 0,3 percenta.

Aj tieto výsledky dokazujú, že antigénne testovanie je vhodný nástroj pri cielenom testovaní rizikových a exponovaných skupín obyvateľov, kedy môžu pomôcť včas odhaliť superšíriteľov vírusu. Testovanie v našej sieti prebiehalo naprieč rôznymi regiónmi Slovenska, predstavuje tak zaujímavú a do istej miery unikátnu vzorku značného počtu ľudí. Napriek ťažkým podmienkam, ktoré sú dnes v zdravotníckych zariadeniach, sme dokázali toto testovanie pripraviť a organizačne zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín, za čo by som chcel oceniť všetkých našich pracovníkov,“ uviedol Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare.

 

Pozitívne testovaných necelých 0,3 percenta zdravotníkov

Z celkového počtu 28 931 testovaných ľudí bolo 317 pozitívnych, čo predstavuje 1,1 percenta, pričom až 55 percent z tohto počtu tvorili príbuzní zdravotníckych pracovníkov. Ďalších 33 percent sú zdravotnícki aj nezdravotnícki zamestnanci siete a zvyšných 12 percent tvorili pacienti. Spomedzi zamestnancov siete patrili medzi najviac infikovanú skupinu ostatní zdravotnícki pracovníci a sestry.

Z podrobnejšieho epidemiologického hľadiska sme zaznamenali najmä pozitivity v rámci rodinných kontaktov a v rámci pracovných skupín, ak došlo k nedodržaniu odporúčaní o ochrane rúškom. Najviac exponovaná skupina zdravotníckych pracovníkov, teda tí, ktorí sa starajú o pacientov s COVID-19, sa adekvátne chráni, preto nefigurujú medzi pozitívne testovanými,“ vysvetlil Dvorový.

Na základe týchto výsledkov je podľa generálneho riaditeľa siete zrejmé, že dôsledné dodržiavanie disciplíny pri nosení rúšok a tiež dodržiavanie základných hygienických opatrení sú najdôležitejšími opatreniami pre prevenciu prenosu ochorenia.„Spolu s dodržiavaním odstupov a cieleným testovaním rizikových a exponovaných skupín majú potenciál ovplyvniť šírenie pandémie,“ podotkol.

Za veľmi dôležitý a pozitívny považuje sieť nemocníc a polikliník fakt, že z celkového počtu testovaných bolo pozitívne testovaných len necelých 0,3 percenta zdravotníkov. Sieť to pripisuje najmä opakovaným školeniam personálu, masívnej podpore nosenia rúšok a bezpečnosti zdravotníckeho pracovníka a pacienta, a tiež dobrému materiálnemu a organizačnému zabezpečeniu nemocníc a zdravotníckych zariadení.

 

Štátu išlo na pomoc pri plošnom testovaní 800 zamestnancov

Odberové tímy testovali hospitalizovaných pacientov, zamestnancov a najbližších príbuzných zamestnancov bez toho, aby došlo k prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a poliklinikách siete.

Testovanie sa uskutočnilo v skoršom termíne, aby nemocnice neboli zaťažené víkendovým plošným testovaním, zdravotníci sa mohli do celoslovenského testovania zapojiť a zároveň bola zabezpečená prevádzka zdravotníckych zariadení. Sieť ProCare a Svet zdravia totiž poslala na pomoc štátu pri plošnom testovaní približne 800 svojich zamestnancov, z ktorých sú drvivá väčšina zdravotníci, čím významne pomáhajú v zabezpečení odberových miest zdravotníkmi a dobrovoľníkmi.

Výsledky testovania v sieti ProCare a Svet zdravia sú konzistentné aj s predbežne zverejnenými výsledkami testovania automobilky Volkswagen Slovakia, kde bola zverejnená pozitivita tiež na úrovni 1,1 percenta.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.