Základné informácie o našom pôsobení v zdravotníctve


Podnikanie v zdravotníctve je pre nás beh na dlhú trať, pričom si plne uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie. Penta vstúpila do zdravotníctva v roku 2002 akvizíciou podielu v zdravotnej poisťovni Dôvera, v nasledujúcich rokoch vstúpila aj do segmentu lekární, polikliník či nemocníc. V súčasnosti má už viac ako 15 rokov skúseností a patrí v stredoeurópskom regióne medzi najväčších investorov v tomto segmente.

Do zdravotníckych projektov sme preinvestovali už viac ako pol miliardy eur a zamestnávame v našich zdravotníckych firmách cez desať tisíc ľudí hlavne na Slovensku, ale aj v ČR a v Poľsku.

Zdravotníctvo tak patrí medzi kľúčové sektory v podnikaní Penty, investície do tohto segmentu predstavujú viac ako 20 percent hodnoty portfólia spoločnosti. Viackrát sme deklarovali, že investície do zdravotníctva považujeme za strategické a dlhodobé, pričom ich chcem rozvíjať v časovo neobmedzenom horizonte.

Jasná vízia a princípy

Od vstupu do zdravotníctva patríme k lídrom v inováciách, digitalizácii a dôraze na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň vytvárame tlak na finančne udržateľné a moderné zdravotníctvo:

  • Poukazovaním na neefektivitu, plytvanie a korupciu
  • Tlakom na vytvorenie merateľných kritérií kvality a efektivity
  • Dôrazom na elektronizáciu, digitalizáciu a modernizáciu zdravotníctva
  • Podporou súkromného kapitálu a znižovania vlastníckej úlohy štátu v sektore pri akceptovaní regulačnej a kontrolnej funkcie štátu v oblasti zdravotníctva. 

V našich zariadeniach sa tak nestretnete s nedostatkom zdravotníckeho materiálu, zbytočným plytvaním, neplatením faktúr alebo hromadením dlhov. Podporujeme transparentné vzťahy nielen smerom k verejnosti, ale aj smerom k dodávateľom a zamestnancom.

Dobré hospodárenie umožňuje ďalšie investície

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z jej zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Prečítajte si najčastejše mýty o pôsobení Penty v zdravotníctve. Zároveň hospodárske výsledky našich firiem pravidelne a transparentne zverejňujeme, v tabuľke nižšie výsledky firiem za rok 2019:


Dôvera
Svet zdravia/ProCare
Tržby* 1 516,4 280,0
Čistý zisk* 14,5 0,8
Ziskovosť 0,96% 0,28%
Investície (CAPEX)* 5
17,6

*v mil. EUR

Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, čisto forma kapitálových investícií do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež splácanie nedoplatkov prevzatých nemocníc na odvodoch či energiách.

Táto suma nezahŕňa investíciu do nemocnica novej generácie v Bratislave. Ak zarátame aj ju spolu s ďalšími investíciami do zdravotníckych zariadení (271 mil. EUR), tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov EUR.

Dobrým príkladom spomínaných investícií je Nemocnica novej generácie v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch, ktorú sme otvorili koncom roka 2017, či koncová nemocnica novej generácie v Bratislave, ktorá je momentálne v procese výstavby a prvých pacientov začne prijímať podľa plánu už v roku 2023.

Okrem investícií do nemocničnej infraštruktúry, investujeme aj do moderných technológií zvyšujúcich kvalitu zdravotnej starostlivosti – IBM Watson for Oncology alebo investícia do startupu Virtual Medicine.

Prehľad všetkých pozitívnych zmien, ktorými zlepšujeme slovenské zdravotníctvo nájdete aj v našej brožúre.

Úspešné projekty a spoločnosti

Penta je v súčasnosti 100% akcionárom najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, siete 17 regionálnych nemocníc Svet zdravia, siete súkromných polikliník ProCare a lekární Dr.Max. Zdravotnícke zariadenia má Penta aj v Poľsku pod značkou EMC a v Českej republike pôsobia nemocnice Penta Hospitals ČR.

  • Zdravotná poisťovňa Dôvera je dlhodobým lídrom v elektronizácii zdravotníckych služieb. Veľmi dobrým príkladom je služba Bezpečné lieky, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách a spája lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Jej hlavným prínosom je, že lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe.

  • Z nuly sme vybudovali jednu z najväčších lekárenských sietí v Európe. Lekárne Dr.Max v súčasnosti prevádzkujú viac ako 2 200 lekární a zamestnávajú približne 17 000 odborníkov v Českej republike, Poľsku, Srbsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. Kľúčovou konkurenčnou výhodou siete je vysoký štandard služieb klientom a široká ponuka produktov, medzi ktorými sú aj privátne značky Dr.Max.

  • Do našich zdravotníckych zariadení zavádzame najmodernejšie postupy a inovácie v zdravotnej starostlivosti. Od začiatku roka 2017 sme jediná sieť nemocníc v Európe využívajúca platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej budú mať jej onkológovia možnosť posúdiť možnosti liečby nádorových ochorení svojich pacientov za využitia umelej inteligencie.

  • Na Slovensku sme dokončili Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, ktorá je postavená na najmodernejších štandardoch starostlivosti o pacientov. Nemocnica integruje najnovšie medzinárodné poznatky a skúsenosti z medicínskych stavieb, ktoré sú zamerané na novú úroveň komfortu pacienta, vytváranie liečivého prostredia a neustále zlepšovanie medicínskych procesov. 

  • Na jeseň 2018 sme spustili výstavbu novej koncovej nemocnice v bratislavských Boroch, ktorá prinesie na Slovensko doposiaľ nepoznaný štandard kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Zariadenie začne prijímať prvých pacientov podľa plánu už v roku 2023.

  • Do roku 2012 Penta vlastnila prevádzkovateľa medicínskych laboratórií na Slovensku, v Česku a Poľsku, spoločnosť Alpha Medical. Vďaka centralizácii nákupu, laboratórií a efektívneho riadenia ľudských zdrojov zo spoločnosti urobila najväčšieho poskytovateľa v regióne. Penta sa tiež zúčastnila reštrukturalizácie záchraniek na Slovensku, v spoločnosti Falck záchranná bola 50 % akcionárom spolu s dánskou spoločnosťou Falck.

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve