Zlúčením poisťovní do Dôvery neprišlo slovenské zdravotníctvo ani o jedno euro

Na úvod si je nutné uvedomiť, že touto transakciou nevznikla žiadna virtuálna - umelo vytvorená hodnota. Kľúčovým aktívom, hodnotou poisťovne je jej poistný kmeň. V roku 2008-2009 bola účinná nezmyselná právna úprava, ktorá zakazovala prevod kmeňa medzi poisťovňami za inú ako nulovú hodnotu.

Nikdy nedošlo k žiadnemu vytiahnutiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera. Výplata záväzkov voči akcionáromprebehla cez klasický dividend recap. Nie je to žiadna účelová operácia či trik, ale štandardný nástroj, ktorý sa používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru. Ide o komerčný vzťah medzi podnikom, jej akcionárom a financujúcimi bankami. Tie poskytnú podniku úver v takej výške, ktorá vyjadruje dôveru bánk v to, že podnik bude po dobu splácania úveru dosahovať istú ziskovosť a bude schopný splácať istinu, ako aj úroky z úveru.

Dividend recap používa Penta bežne v takmer každej svojej investícii, pretože takáto operácia umožňuje, aby vlastník - investor mohol získať hotovosť a mohol ju následne reinvestovať. V prípade Dôvery si tak Penta „nevytiahla" z poisťovne neoprávnene alebo nezákonne ani jedno jediné euro.

Pri predaji podniku Dôvery do Apolla tak musel byť účtovne poistný kmeň Dôvery vyjadrený v nulovej hodnote. Apollo však kúpou Dôvery získalo jej kmeň a jeho hodnota prirodzene stúpla. Nárast tejto hodnoty bol vyjadrený nezávislým znaleckým posudkom, pričom týmto úkonom nikto neutrpel akúkoľvek škodu a ani si neodôvodnene neprilepšil.

Medializované dividendy Dôvery sú takmer celé preinvestované v rámci zdravotníckeho portfólia Penty naspäť do systému zlepšujú starostlivosť o pacientov.

Bez názvu.png

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve