V zdravotníctve fungujeme transparentne a platíme dane na Slovensku

Skupina Penta nemá a nevyužíva pri svojom podnikaní žiadne schránkové firmy, a to ani v zdravotníctve a ani v žiadnej inej oblasti jej investícií.

Podnikáme maximálne transparentne, pričom naša vlastnícka štruktúra je zverejnená na webe (http://www.pentainvestments.com/sk/about/structures.aspx) a schválená daňovými úradmi každej jednej krajiny, v ktorej pôsobíme.

Označovať sídla našich spoločností v krajinách Európskej únie ako je Cyprus alebo Holandsko za „schránkové firmy“ je neadekvátne a úplne mimo skutočnej reality. Štruktúra cez „schránkové firmy“ by mala byť využívaná na to, aby pomáhala anonymizovať skutočného vlastníka, či užívateľa konečných výhod, pričom subjekty, ktoré využívajú štruktúru „schránkových firiem“ v skutočnosti v daných krajinách nepôsobia, ale vo firmách ich zastupujú právnici.

Penta takéto štruktúry nemá a ani ich nevyužíva. V spomínaných zahraničných jurisdikciách má Penta oficiálne zastúpenie, má tam kancelárie, v ktorých sedia jej zamestnanci a tam sídliace spoločnosti v nich aj disponujú majetkom, resp. aktívami. Penta je medzinárodnou skupinou, nepôsobí len na Slovensku, ale v ďalších takmer desiatich európskych krajinách a je preto štandardné, že má sídla spoločností aj mimo Slovenska.

Navyše, krajiny ako Cyprus a Holandsko dlhodobo požívajú dôveru investorov ako tradičné holdingové jurisdikcie. Tá vychádza zo stabilných právnych predpisov, ktorých základné princípy platia desaťročia a teda nemenia sa nepredvídateľne z roka na rok, a tiež z dobrej infraštruktúry rôznych poradcov - právnikov, audítorov a daňových poradcov, ktorí majú skúsenosti s medzinárodnými investíciami a transakciami.

To, že máme spoločnosti aj v zahraničí však neznamená, že slovenské zdravotnícke spoločnosti neplatia dane do slovenského štátneho rozpočtu. Aj nemocnice a polikliniky Svet zdravia a ProCare, aj lekárne Dr.Max a aj zdravotná poisťovňa Dôvera svoje dosiahnuté zisky zdaňujú v Slovenskej republike.

Napríklad, Dôvera len na dani z príjmov za ostatných 10 rokov odviedla do štátneho rozpočtu viac ako 90 miliónov eur. Mimochodom, pre porovnanie, za rovnaké obdobie na daniach z príjmov zaplatila dvakrát väčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa 116-tisíc eur.

Celkovo skupina Penta len v roku 2019 zaplatila 168 miliónov EUR na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu a sme tak pravdepodobne jeden z najväčších platcov daní v kategórii spoločností so slovenským kapitálom.

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve