Penta nezneužíva svoje postavenie v zdravotníctve

Od nášho vstupu do zdravotníctva sa snažíme vytvárať spoločenský tlak na potrebné zmeny smerom k finančne udržateľnému a modernému zdravotníctvu. Uvedomujeme si, že presvedčiť verejnosť o našom zámere je možné len prostredníctvom transparentnej a otvorenej komunikácie.

Postavenie Penty a jej vplyv v zdravotníctve považujeme za primerané veľkosti jej spoločností a trhovému podielu. Ako najväčší súkromný investor pravidelne komunikujeme s Ministerstvom zdravotníctva, a to prostredníctvom manažmentu našich spoločností. Jeho členovia sa zúčastňujú pracovných skupín, do ktorých sú pozývaní, alebo komunikujú ako členovia asociácií a združení, ktorých sú naše spoločnosti členom.

Penta nemá žiadny vplyv na nominácie ľudí na ministerstve. Okruh zdravotníckych profesionálov a manažérov je na Slovensku z objektívnych dôvodov obmedzený, a preto je prirodzené, že vybraní manažéri môžu počas svojej kariéry pracovať aj pre štát aj pre súkromnú spoločnosť.

Vo vyspelých krajinách je osvedčená prax, že je cťou pre top manažérov významných firiem, či investičných bánk, ak môžu aspoň načas svoje skúsenosti odovzdávať štátnej správe. Nie je to vnímané ako konflikt záujmov, ale naopak, ako snaha pomôcť profesionalizovať činnosť štátneho aparátu. Považujeme za absurdné, aby bol zdravotnícky profesionál „kádrovaný" len na základe toho, že pracoval v niektorej z našich dcérskych firiem. O nomináciách na posty ministrov, či vysokých štátnych úradníkov rozhodujú vládne politické strany a nie naša spoločnosť.

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve