Krížové vlastníctvo nie je problémom zdravotníctva, naopak potrebujeme viac integrácie

Z tzv. krížového vlastníctva sa opätovne stáva „strašiak“ slovenského zdravotníctva. Niektorí politici sa dokonca nechali počuť, že úplne kľúčovou prioritou je obmedziť Pentu v zdravotníctve a zakázať jej súbežne vlastniť poisťovňu, nemocnice, ambulancie a lekárne.

Akékoľvek zásadné regulačné opatrenie by však malo byť motivované verejným záujmom, ktorým je predovšetkým zlepšovanie kvality, dostupnosti, ale aj efektivity slovenského zdravotníctva. Boj proti krížovému vlastníctvu neadresuje ani jeden z týchto cieľov. Naopak, skôr obmedzuje, či likviduje to, čo dnes v zdravotníctve spoľahlivo funguje. Boj proti krížovému vlastníctvu sa navyše deje na základe úplne falošných argumentov.

O aké „argumenty“ sa jedná?

Mýtus č.1 – Krížové vlastníctvo súkromných investorov v zdravotníctve nikde vo vyspelom svete nefunguje, Slovensko je v tomto výnimkou

Fakty:

  • Krížové vlastníctvo spoľahlivo a dlhé roky funguje napríklad v Rakúsku, Nemecku, v USA, či Izraeli.

Kaiser Permanente                                                                                     
Americká spoločnosť, ktorá v rámci integrovanej zdravotnej starostlivosti zahrňuje všetky súčasti systému zdravotníctva, teda aj platiteľa aj poskytovateľov. Súčasťou jej systému je viac ako 10 miliónov obyvateľov a 660 nemocníc a iných medicínskych zariadení.

Maccabi Health Services                                                                            
Izraelská spoločnosť, ktorá má viac ako 2 milióny klientov s obratom približne 2 miliardy dolárov, z ktorých 80 % je z verejných zdrojov. Maccabi Health Services zahŕňa poistnú vetvu, teda platiteľa a vlastných či zazmluvnených poskytovateľov – lekárne, diagnostiku, polikliniky, nemocnice či rehabilitačné zariadenia.

Geisinger Health System                                                                            
Systém integrovanej zdravotnej starostlivosti v USA s viac ako 3 miliónmi klientov a 30-tisíc zamestnancami. GHS zahŕňa tri hlavné entity – nemocnice, ambulancie a spoločnosť poskytujúcu manažment zdravia.

Bupa Global Medical Insurance
Skupina Bupa je poprednou medzinárodnou zdravotníckou organizáciou pôvodne zo Spojeného kráľovstva poskytujúca služby viac ako 32 miliónom zákazníkom z viac ako 190 krajín sveta. Ponúka zdravotné poistenie pre súkromné osoby i pre zamestnancov a produkty predplatených zdravotníckych služieb, prevádzkuje nemocnice, poskytuje zdravotnícke služby na pracoviskách, domácu zdravotnú starostlivosť, lekárske hodnotenia a služby súvisiace s liečbou chronických ochorení.

Integrované systémy, založené na krížovom vlastníctve, sú súčasťou aj rakúskeho či nemeckého zdravotníctva, napr. v Rakúsku poistné fondy založené jednotlivými regionálnymi samosprávami vlastnia a prevádzkujú veľké polikliniky či nemocnice.

  • V týchto krajinách funguje preto, lebo poskytuje  viac výhod, nielen na strane poskytovateľov, ale aj na strane pacientov. Integrovaná zdravotná starostlivosť je svetovým trendom, pričom podstatnými zdrojmi efektivity a kvality integrovaných systémov je dôsledná koordinácia platcu a všetkých typov zúčastnených poskytovateľov, s cieľom minimalizovať čas liečby a maximalizovať jej efekt.
  • Integrované systémy nemusia nutne znamenať iba spoluprácu spoločností jedného vlastníka. Ak sa zvolí spolupráca v oblasti, ktorá prináša benefity viacerým účastníkom systému, vie výborne fungovať aj bez existencie jednotnej vlastníckej štruktúry. Vhodným príkladom je služba Bezpečné lieky spustená zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách a spája lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Jej hlavným prínosom je, že lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe a inšpiroval aj štátnu zdravotnú poisťovňu k obdobnému projektu.
Mýtus č.2 – Penta zneužíva krížové vlastníctvo cez tzv. transfer pricing, kedy ZP Dôvera zvýhodňuje poskytovateľov na strane Penty na úkor iných hráčov

Fakty:

  • Penta prostredníctvom zdravotnej poisťovne Dôvera nezvýhodňuje žiadne zdravotné zariadenia a všetky vzťahy medzi jej spoločnosťami sú založené na trhovej báze. Dôkazom je aj cenová politika, ktorá platí smerom k regionálnym nemocniciam Svet zdravia. Platby ZP Dôvera sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní. V prípade akýkoľvek pochybností je možné nahliadnuť do konkrétnych zmlúv medzi poisťovňou a poskytovateľmi, všetky sú verejne dostupné v elektronickej podobe na stránkach zdravotných poisťovní.
Mýtus č.3- Penta obecne zneužíva svoje postavenie v slovenskom zdravotníctve, pričom presadzuje len výhody pre seba

Fakty:

  • Ide o obecne formulované tvrdenie, ktorému chýba akákoľvek konkretizácia. Kde konkrétne Penta zneužíva svoje postavenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach Svet zdravia, ambulanciách ProCare, či lekárňach Dr.Max? Ako konkrétne tieto zariadenia poškodzujú záujmy pacienta, ktorý chce kvalitnú, efektívnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť?
Mýtus č.4 – Penta dominuje slovenskému zdravotníctvu a je potrebné ju obmedziť

Fakty:

  • Penta nie je dominantným a už vôbec nie monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži. Dominantným hráčom je štát, ktorý je nielen najväčším vlastníkom najväčšej poisťovne a nemocníc, ale je zároveň aj regulátorom.
  • Od vstupu Penty do segmentu zdravotníctva nesledujeme záujem byť najväčším hráčom, ale chceme byť predovšetkým kvalitatívnym lídrom v jednotlivých segmentoch.
  • V zdravotnom poistení má Dôvera 28% trhový podiel, v segmente lekární na Slovensku má lekárenská sieť Dr. Max približne 10% trhový podiel. Sme síce vlastníkom najväčšej súkromnej siete regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom, tým sú štátom a verejným sektorom vlastnené najväčšie nemocnice.

V neposlednom rade je vytýčenie boja proti Pente, kvôli krížovému vlastníctvu nezmyselnou agendou pre akúkoľvek vládu. Nemá žiadnu oporu v legislatíve, vystavila by Slovenskú republiku nutnosti pravdepodobne protiprávne vyvlastňovať a veľmi draho odškodňovať Pentu a čo je najdôležitejšie, nepriniesla by nič pozitívne pre pacienta a ani pre lepšiu kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Ako Penta a jej zdravotnícke spoločnosti sme presvedčení, že súkromné investície sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva a že z nich profitujú najmä samotní pacienti. Nebránime sa konkurencii, práve naopak, privítali by sme vstup viacerých zahraničných investorov do sektoru zdravotníctva, či už do segmentu poisťovní alebo poskytovateľov. Sme presvedčení, že len silná konkurencia dokáže vygenerovať najlepšiu starostlivosť o pacientov.

Zároveň si plne uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie, pričom do zdravotníckych projektov na Slovensku sme ku koncu roka 2018 preinvestovali viac ako 212 miliónov eur. V najbližších rokoch investície do zdravotníctva vrátane výstavby novej koncovej nemocnice na Boroch dosiahnu takmer pol miliardy eur.

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve