Do zdravotníctva investujeme výrazne viac ako je zisk našich spoločností

Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z jej zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Zároveň hospodárske výsledky našich firiem pravidelne a transparentne zverejňujeme, v tabuľke nižšie nájdete výsledky firiem za rok 2019:

Dôvera Svet zdravia/ProCare
Tržby* 1 516,4 280,0
Čistý zisk* 14,5
0,8
Ziskovosť 0,96% 0,28%
Investície (CAPEX)* 5,0
17,6

*v mil. EUR

Navyše, pôsobenie v zdravotníctve vnímame ako náš dlhodobý záväzok zvýšiť jeho kvalitu a efektivitu. Investované prostriedky, napr. do rekonštrukcie nemocníc či nákupu moderných medicínskych prístrojov, tak za posledných 5 rokov výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré naše spoločnosti vytvorili.

Do konca roka 2019 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare a Dôvera zdravotná poisťovňa investovali viac ako 212 miliónov eur. Ide o zdroje nad rámec akvizičných nákladov, čisto forma kapitálových investícií do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež splácanie nedoplatkov prevzatých nemocníc na odvodoch či energiách.

Táto suma nezahŕňa investíciu do nemocnica novej generácie v Bratislave. Ak zarátame aj ju spolu s ďalšími investíciami do zdravotníckych zariadení (271 mil. EUR), tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov EUR.

Dobrým príkladom spomínaných investícií je Nemocnica novej generácie v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch, ktorú sme otvorili koncom roka 2017, či koncová nemocnica novej generácie v Bratislave, ktorá je momentálne v procese výstavby a prvých pacientov začne prijímať podľa plánu v januári 2023. 

Okrem investícií do nemocničnej infraštruktúry, investujeme aj do moderných technológií zvyšujúcich kvalitu zdravotnej starostlivosti – IBM Watson for Oncology alebo investícia do startupu Virtual Medicine.

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve