Keď život nehrá fér, stojíme pri vás

11. sep 2020

Otvorili sme už deviate kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Od 2. septembra do 6. októbra nás opäť môžete požiadať o finančný príspevok na akúkoľvek liečbu, ktorú zo zákona zdravotné poisťovne nepreplácajú.

Pomoc pre chorých aj znevýhodnených

Za mnohé ošetrenia, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky si pacienti na Slovensku zo zákona doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Dôvera ako jediná poisťovňa už osem rokov pomáha svojim poistencom získať potrebné zdroje na zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona.

Poistencom sme venovali 1,2 milióna

Vďaka finančným príspevkom z grantového programu sme na ceste za lepším zdravím pomohli už viac ako tisícke bojovníkov. Prispeli sme im na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky, terapie alebo ošetrenia na Slovensku aj v zahraničí.

Tu nájdete príbehy podporených žiadateľov.

Požiadajte o príspevok aj vy

V termíne od 2. septembra do 6. októbra otvárame nové kolo grantového programu Bojovníci za zdravie vďaka ktorému nás môžete požiadať o finančný príspevok aj vy. Príspevok môžu získať len naši poistenci, bez ohľadu na vek či bydlisko.

Treba splniť dve základné podmienky:

 • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
 • Liečba alebo zdravotnícka pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca. 
Z9aR.jpg

Ako získať grant
 • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk
 • Vvyplňte elektronickú žiadosť, ktorú nájdete v časti Požiadať o grant.
 • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
 • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.
Na čo môžete použiť príspevok

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:

 • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
 • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
 • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
 • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby;
 • absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdia odborníci z oblasti medicíny a farmácie ako aj garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností.

12

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve